Tag Archief van: nathanael korf

Algemene beschouwing Begroting 2021

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 op donderdag 5 november heeft fractievoorzitter Nathanael Korf een algemene beschouwing gegeven op de begroting 2021 en de voorgestelde bezuinigingen. De tekst van zijn beschouwing is hieronder integraal te lezen.

Lees meer

Raadsvragen BRAK!

Op 6 oktober heeft de raad een Collegebericht van Wethouder Dinjens ontvangen. Hierin staan drie (nieuwe) feiten opgesomd waarmee het college een advies geeft aan de Gemeenteraad over BRAK!.

Lees meer

Brak – Eind in zicht?

Al jaren is Velsen Lokaal kritisch op de plannen om een Kust Innovatie en Inspiratie Centrum (nu bekend als Brak!) bij het strand van IJmuiden te vestigen. Onze kritische blik begon destijds omdat het Pieter Vermeulen Museum niet de aandacht kreeg die het verdiende, maar gaandeweg heeft de raad tonnen geld extra beschikbaar gesteld, maar gebeurde er bar weinig.

Lees meer

Veilig oversteken!

Velsen Lokaal is zowel binnen als buiten de raadszaal een actieve partij. Dit bent u van ons gewend en mag u van ons verwachten. We zetten ons in voor de samenleving en dat is niet altijd politiek van aard. Zo ook de aandacht die wij vroegen voor de veiligheid van een voetgangersoversteekplaats.

Lees meer

Jaarstukken 2019

Op woensdag 10 juni hebben we de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 in de raad besproken tijdens een sessie. Normaal gesproken is dit een formaliteit, maar door enkele tegenvallers moeten we beroep doen op onze algemene reserve voor maar liefst 5,1 miljoen EUR!

Lees meer

Begroting 2020: Wordt vervolgd

Op donderdag 7 november is in de raadsvergadering de begroting 2020 behandeld. De vergadering werd na 4u15 beëindigd, al waren we toen eigenlijk nog niet klaar.

Lees meer

Begroting 2020

Naar aanleiding van het verzoek van De Hofgeest heeft Velsen Lokaal onderstaande verklaring afgelegd over de begroting:

Lees meer

Algemene beschouwing Perspectiefnota 2019

Sinds kort heb ik weer een relatie. Zonder u daar verder mee te vermoeien (voor geïnteresseerden ben ik straks bij de borrel bereid er alles over te vertellen) zag ik er wel een mooie analogie in.

Lees meer

Standplaatsen onder de loep

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Velserbroek in 2018 is unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college oproept om het standplaatsenbeleid te evalueren. Tijdens een sessie op woensdag 12 juni werd deze evaluatie besproken en kon de raad tips mee geven voor het volgende standplaatsenbeleid.

Lees meer

Jaarrekening: Dikke plus

Niet vaak kreeg de wethouder financiën zoveel lof over een jaarrekening, als tijdens de sessie van woensdag 12 juni. Ook Velsen Lokaal was dik tevreden over de jaarrekening 2018.

Lees meer