Jaarstukken 2019

Op woensdag 10 juni hebben we de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 in de raad besproken tijdens een sessie. Normaal gesproken is dit een formaliteit, maar door enkele tegenvallers moeten we beroep doen op onze algemene reserve voor maar liefst 5,1 miljoen EUR!

Geen paniek

Hoewel de gemeente Velsen er momenteel financieel slecht voor staat, ziet Velsen Lokaal nog geen reden voor paniek. Het grote tekort is namelijk niet veroorzaakt door wanbeleid van het college of door slechte keuzes van de raad. Toen we eind 2018 keuzes maakten voor de begroting van 2019, was de weerstandsratio ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4. De aanspraak destijds op de algemene reserve om incidentele uitgaven te dekken was absoluut verantwoord.

Onvoorziene afwaardering op vastgoed en incidentele nadelen op de grondexploitatie zijn de grote boosdoeners, samen goed voor 5,2 miljoen EUR nadeel.

Spaarpotje

Om het tekort van 5,1 miljoen EUR te dekken, wordt de algemene reserve aangewend. De algemene reserve is een buffer die bedoeld is om dit soort onvoorziene incidentele nadelen op te vangen. Hiermee is ons ‘spaarpotje’ wel nagenoeg leeg. Als we ook vast met een schuin oog kijken naar de financiën voor 2020 (eerste bestuursrapportage; een bijsturing op de begroting voor 2020), dan weten we dat het opnieuw aanvullen van de algemene reserve één van de prioriteiten is voor 2020.

Accountant

Lichtpuntje is wel dat de gemeente Velsen haar financiën onder controle heeft. We hebben een goedkeurende verklaring van de accountant ontvangen en alle stukken zijn op tijd aangeleverd. Dit is de afgelopen jaren wel eens anders geweest.

Indicatoren

Omdat gemeentefinanciën een bevoegdheid van de raad is, is het zaak dat we het college blijven controleren als het gaat om begroting en jaarrekening. De technische controle laten we graag aan specialisten over. Wat we wel graag willen zien, is of het bestede geld wel het beoogde effect heeft. Dat meten we af met indicatoren (afgesproken zaken waar we op meten, zo is bijvoorbeeld de opgehaalde toeristenbelasting een indicator om de hoeveelheid overnachtende toeristen te meten).

Velsen Lokaal benadrukt al jaren dat deze indicatoren duidelijker en beter moeten. Ook tijdens deze sessie heeft Velsen Lokaal hier weer aandacht voor gevraagd, omdat het nog onvoldoende is. De wethouder heeft toegezegd dat hier hard aan gewerkt wordt en dat we misschien al dit jaar, maar zeker volgend jaar betere indicatoren krijgen. Zo is de raad beter in staat te controleren en kunnen wij nóg transparanter zijn naar u.

En wat Velsen Lokaal betreft is transparantie rondom de financiën van het grootste belang!