Brak – Eind in zicht?

Al jaren is Velsen Lokaal kritisch op de plannen om een Kust Innovatie en Inspiratie Centrum (nu bekend als Brak!) bij het strand van IJmuiden te vestigen. Onze kritische blik begon destijds omdat het Pieter Vermeulen Museum niet de aandacht kreeg die het verdiende, maar gaandeweg heeft de raad tonnen geld extra beschikbaar gesteld, maar gebeurde er bar weinig.

Amendement

Hoewel de gemeente al sinds 2017 2,9 miljoen Euro gereserveerd heeft voor de huisvesting voor Brak! en Pieter Vermeulen Museum, werd er steeds extra geld gevraagd. Bij de eerste bestuursrapportage (afwijking op begroting) 2020 werd weer €60.000 extra gevraagd. De gemeenteraad heeft toen aangegeven dat er dan ook eindelijk eens iets moest gebeuren voor dat geld! Daarom wilden we via een amendement zien dat er €30.000 werd vrijgegeven en dat de overige €30.000 alleen werd gegeven als Brak! na de zomer met een concreet plan van aanpak zou komen. Hier vraagt de raad al sinds 2014 om en steeds blijft het bij mooie woorden, dromen en beloftes zonder enige concrete toezegging.

De maat is vol

Naast Velsen Lokaal zijn er nog veel partijen die genoeg hebben van alle dromen en mooie woorden. Tijdens een sessie op 17 september hebben we ons uitgesproken dat we akkoord gaan met het vrijgeven van de toegezegde €30.000 omdat voldaan is aan de door de raad vastgestelde voorwaarden. Tijdens de sessie overheerste echter de scepsis en vonden veel partijen (waaronder Velsen Lokaal) dat de directeur van Brak! nu eens met concrete cijfers en toezeggingen moest komen.

Velsen Lokaal heeft vanaf het begin als zwaarwegende randvoorwaarde gehad dat naast het door de gemeente toegezegde geld ook substantiële cofinanciering vanuit marktpartijen moest zijn geregeld. Tot op heden is dit uitgebleven.

Afbeelding van voorpagina: Bedrijfsplan BRAK!/PVM, een duurzame toekomst!

GO – NO GO

In het amendement staat ook dat we tijdens de begroting 2021 een raadsvoorstel gaan bespreken waarin we beslissen over een GO (we gaan door met Brak!) of een NO GO (het project Brak! stopt en we gaan zoeken naar huisvesting voor het Pieter Vermeulen Museum).

Velsen Lokaal blijft hierin bij het standpunt dat we al jaren hebben: Als er voldoende cofinanciering vanuit de markt komt, dan gaan we graag door met Brak! Als het financiële risico alleen of nagenoeg alleen bij de gemeente Velsen ligt, dan stoppen we er liever mee.

Dat betekent dat er bijna €700.000 is besteed aan plannen maken die nooit worden uitgevoerd. Wat Velsen Lokaal is dat dan leergeld en een heel dure les!

Videoverslag sessie

Via deze link kunt u een videoverslag van de sessie over Brak! bekijken, met daarin veel ruimte voor de presentatie door de heer van Liempd over Brak!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *