Wat te denken van partijpolitieke benoemingen…

Zoals iedereen weet, leven we in een democratie en zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en de Gemeenteraden.

Dergelijke verkiezingen worden ingevuld en vormgegeven door politieke partijen, bedoeld om u als burger het leven makkelijk te maken. U kunt zich namelijk identificeren met een partij en dan kunt u met het volste vertrouwen uw stem op deze partij uitbrengen.

Food for thought

Democratie.4Voor nu laat ik even buiten beschouwing of deze partij vervolgens uw stem daadwerkelijk vertegenwoordigt in het openbaar bestuur. Dat is een heel andere discussie, maar minstens zo interessant… Houdt u wel vinger aan de pols of de partij waar u uw waardevolle stem aan hebt gegeven wel doet wat zij hebben beloofd in het heetst van de verkiezingsstrijd?

Lobbyen

Maar goed… Zoals gezegd was dat niet waar ik het nu over wilde hebben. Aanvullend op het openbaar bestuur (waar de verkiezingen voor bedoeld zijn) zijn er ook functies die geen politieke lading hebben, maar wel worden ingevuld door de landelijke politieke partijen. Denk hierbij aan functies als: burgemeester, commissaris van de koning, topambtenaren op Ministeries, etc. Hoewel IEDEREEN in theorie voor deze functies in aanmerking  komen, wordt er door de landelijke politieke partijen hard gelobbyd om deze functies te verdelen in te vullen.

fweerwindEen goed voorbeeld is dat van (nu nog) onze burgemeester Franc Weerwind. Zijn partij D66 heeft hard haar best gedaan om een burgemeester te mogen leveren aan een grote gemeente (Almere). Natuurlijk gunnen we Franc Weerwind deze mooie positie, maar de manier waarop dit door politieke partijen wordt bekokstoofd is in onze ogen niet zoals het hoort.

Trigger

Het lastige is dat dit al zo lang gebeurt, dat we het met elkaar normaal zijn gaan vinden. Gelukkig is er een initiatief als Meerdemocratie dat aandacht vraagt voor deze ontwikkeling. Persoonlijk bevond ik mij ook in de categorie mensen die geen vraagtekens plaatste bij partijpolitieke benoemingen. Nu ik gelezen heb over dit initiatief, ben ik aan het denken gezet.

Zoals u van Velsen Lokaal gewend bent, zijn wij voor meer transparantie in het lokaal bestuur en voor minder politiek. U zult dan ook begrijpen dat wij dit initiatief van harte toejuichen. Persoonlijk heb ik de petitie met veel enthousiasme ondertekend en ik wil u uitdagen hier ook eens over na te denken.

Uitdaging

Als u door het lezen van bovenstaande aan het denken bent gezet, dan wil ik u uitdagen om het volgende te doen:

  1. Ga naar de website van Meerdemocratie en lees meer over de beweegredenen en argumenten achter dit initiatief.
  2. Als u overtuigd bent, dan kunt u via deze link dit initiatief mede ondersteunen.

facebook-benoemingenVeel zaken zijn we, doordat het al zo lang gebeurt, normaal gaan vinden. Daarom is het af en toe goed dat er mensen of organisaties zijn die deze normale gang van zaken doorbreken en wijzen op misstanden. Ik hoop dat dit zo een moment is geweest.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *