Raadsvragen budgettekorten jeugdzorg

Naar aanleiding van Kamervragen over de mogelijke budgettekorten bij jeugdzorginstellingen, waarover de Volkskrant op 31 juli berichtte, wil Velsen Lokaal van het college weten of dit ook aan de hand is bij jeugdzorginstellingen in de IJmond. De IJmond behoort immers – met 7 andere regio’s – tot de hoogst scorende regio met 6,93% of meer jongeren van 0 tot en met 17 jaar die jeugdzorg ontvangen. Alle raden en colleges binnen de IJmond hebben nadrukkelijk aangegeven, dat niemand buiten de boot mag vallen, dus ook niet binnen de jeugdhulp. Om die reden vraagt Velsen Lokaal aan het college of de signalen van dreigende tekorten zijn ontvangen van de instellingen en praktijken. Mocht dat zo zijn, dan wil Velsen Lokaal ook weten of er maatregelen zijn genomen en welke dat dan zijjeugdzorgn.

  • budgettekorten jeugdzorginstellingen
  • niemand mag buiten de boot vallen
  • raadsvragen om te weten hoe situatie in de IJmond is

Concrete vragen aan college van Velsen

Toelichting bij de vragen:
Op 1 augustus hebben wij kennis genomen van het nieuws in de IJmuider Courant waarin wordt gesteld dat budgetten bij een deel van de instellingen voor de jeugdzorg opraakt. Hierdoor kunnen zorgverleners geen nieuwe hulpbehoevende jongeren meer behandelen en kunnen cliënten niet naar de zorg van hun keuze waardoor de keuzevrijheid in het geding komt.

Vraag
1a: Heeft het college signalen ontvangen dat er binnen de IJmondgemeenten instellingen cq praktijken zijn die door hun budget heen zijn of dreigen binnenkort onvoldoende budget hebben om tot het einde van het jaar jeugdzorg te verlenen aan hulpbehoevende jongeren?

1b: Zo ja, zijn deze signalen tijdig besproken met de gemeenten als opdrachtgevers?

1c: Wat ondernemen de IJmondgemeenten naar aanleiding van de Kamervragen van D66 en CDA en alarmerende berichten in de media?

1d: Zo ja, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de hulpbehoevende jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben?

Vraag
2a: Is het college bekend dat instellingen – mogelijk vooruitlopend op financiële krapte- het beleid hebben om dan nieuwe gevallen niet aan te nemen gedurende dit jaar?

2b: Zo ja, wat doet de IJmondgemeenten daaraan, zulks in gedachte genomen de uitdrukkelijk wens van de Raad en College dat niemand buiten de boot mag vallen?

Vraag
3a: Zijn er bepalingen opgenomen in de contracten met de zorgverleners, dat bij gebleken krapte bepaalde maatregelen mogen worden genomen?

3b: Zo ja, welke zijn dat dan?
3c: Zo nee, heeft iedere instelling dan de vrijheid om beperkende maatregelen te nemen, die kunnen leiden tot verminderde zorg dan wel tot het niet aannemen van nieuwe gevallen?

Vraag
4a: Is er in de IJmondgemeenten sprake van beperking van de keuzevrijheid van cliënten doordat zij niet bij een instelling cq praktijk van hun keuze terecht kunnen?

4b: Zo ja, wat gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat de cliënt wel de zorg van zijn/haar keuze krijgt?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *