Raadsvragen HOV Velsen – groencompensatie en publiekscommunicatie

d8116139-72b7-4807-9bff-ea95ddd6cf7c_HOV Velsen 330

HOV tracé

Velsen Lokaal blijft zorgelijke vragen en opmerkingen van inwoners van Velsen ontvangen over HOV Velsen, met name over het verdwijnen van groen en over de communicatie van gemeente en provincie met omwonenden van het toekomstige HOV tracé. Gemeenteraadsleden Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) en Leen de Winter (ChristenUnie) hebben daarom daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Velsen.

Beroep bestemmingsplan HOV tracé

Na de vaststelling van het bestemmingsplan HOV Tracé in juni 2015 door de gemeenteraad van Velsen, dat nodig is om de busbaan over het oude spoor mogelijk te maken, hebben ongeveer 150 belanghebbenden daartegen beroep aangetekend bij de Raad van State. Na de uitspraak van de Raad van State, die binnen enkele weken verwacht wordt, is pas duidelijk of de busbaan daadwerkelijk aangelegd kan worden. Toch heeft de gecontracteerde aannemer Heijmans die de busbaan gaat aanleggen al 6 vergunningaanvragen bij de gemeente Velsen ingediend.

Vergunningen aangevraagd

Uit de laatste nieuwsbrief van de provincie en gemeente over HOV Velsen kan worden opgemaakt dat de vergunningen pas na de uitspraak van de Raad van State aangevraagd zouden worden. Bram Diepstraten zegt verbaasd te zijn over de vergunningaanvragen: “Ik werd geïnformeerd door diverse omwonenden dat er al vergunningen zijn aangevraagd. Zij waren uitermate verrast omdat ze heel frequent overleg hebben met het projectbureau HOV Velsen en in die overleggen niet geïnformeerd zijn over de vergunningaanvragen, o.a. voor de aanleg van geluidsschermen en de kap van 217 bomen.” Het gaat om in totaal 6 vergunningaanvragen. In de nieuwsbrief van HOV Velsen en op de website van de provincie valt te lezen dat de vergunningen pas na de uitspraak van de Raad van State zouden worden aangevraagd. Diepstraten licht toe: “Ik wil van het college weten hoe dit komt. Voor mij is een betrouwbare en geloofwaardige overheid die afspraken nakomt en naleeft van groot belang en ik wil er voor waken dat bewoners in het ongewisse worden gelaten of foutief worden geïnformeerd. Vooral bij een gevoelig project dat HOV Velsen is, vind ik het belangrijk dat direct omwonenden het beste geïnformeerd zijn. ”

Groencompensatie

Voor de vrijliggende busbaan moet in eerste instantie groen verwijderd worden. In 2014 is een motie van de ChristenUnie door de raad aangenomen waardoor groen op en rond het tracé gecompenseerd zal worden. Daarover zegt CU-raadslid Leen de Winter: “Toen duidelijk werd dat er veel groen zou verdwijnen door de HOV-busbaan heb ik met een motie weten te realiseren dat er in ieder geval groen terugkomt.” Toch wil hij weten wat de actuele status nu is. De Winter vervolgt: “Nu duidelijk is dat o.a. 217 bomen gekapt moeten worden, wil ik wel concreet weten hoeveel groen er in eerste instantie verwijderd wordt en wat er concreet, wanneer en waar terug wordt geplant. Ik kan me voorstellen dat omwonenden en andere Velsenaren zich daar zorgen over maken.”

Raadsvragen

Diepstraten en de Winter willen onder andere van het college van Velsen weten wat er mis is gegaan in de communicatie met omwonenden en vragen zich af of de communicatie met direct omwonenden niet een andere aanpak vergt dan met andere belanghebbenden. De heren schrijven: “Wij begrijpen dat dit verwarring en irritatie op kan leveren bij omwonenden en andere inwoners van Velsen, zeker nu iedereen nog in afwachting is van de uitspraak van de Raad van State. Daarom achten wij een zorgvuldige en correcte omgang met bewoners van zeer groot belang. Vooral omdat de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de overheid hierdoor in het geding kan komen.”
Ze vragen zich ook af hoe de vergunningaanvragen beoordeeld gaan worden nu er nog geen uitspraak van de Raad van State ligt en willen weten hoe de groencompensatie er concreet uitziet.

Download hier de concrete vragen.

hovvelsen3 hovvelsen2

1 antwoord
 1. Bert van Deudekom
  Bert van Deudekom zegt:

  Geacht Velsen Lokaal,
  Bedankt voor jullie inspanning om ( lsamen met de CU ) via Raadsvragen te komen tot een geloofwaardige en betrouwbare overheid te komen . Het hele HOV project wordt door deze overheid zeer strak gestuurd , rekeninghouders met de factor tijd . Want deze vragen komen zoals een FB schrijver aangaf ” als mosterd na de maaltijd ” . De RvS zou ook moeten weten wat er zich allemaal afspeelt in Velsen . Gedurende de zitting van 13 juli 2015 zijn de rechters ( 3 ) door de door de gemeente Velsen ingehuurde landsadvocaat ( was er sprake van angst ? ) voorgelogen over de werkelijke situatie met betrekking tot nut en noodzaak : hij gaf aan dat het slechts om 174 tegenstanders van het bustraject ging terwijl er in Velsen wel 48000 potentiële busreizigers woonde . Ook gaf hij aan dat er door dit project een goede verbinding met metropool Amsterdam was . Over de verkwisting van 70,5 miljoen gemeenschapsgeld voor 3,2 km busbaan hoorde je de advocaat niet .
  Nogmaals mijn dank en mijn hoop blijft gevestigd op een wijs en eerlijk besluit .
  Groet van een Velsen Lokaal kiezer , Bert .

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *