Rondje zwerfvuil opruimen

Onlangs is een motie aangenomen om als gemeente aan te sluiten bij een landelijk initiatief: statiegeldalliantie. Dergelijke initiatieven om zwerfvuil tegen te gaan ondersteunt Velsen Lokaal van harte, maar wij willen dan ook graag de daad bij het woord voegen!   Lees meer

Werkbezoek Velsen Lokaal aan Socius

De fractie van Velsen Lokaal legt regelmatig werkbezoeken af bij maatschappelijke organisaties met name op het gebied van het sociale domein. Ook het meldpunt van Velsen Lokaal via onze website geeft de fractie regelmatig een goed beeld van wat in de praktijk gebeurt.

Op dinsdag 20 september was het de beurt aan Socius. Socius is een organisatie die in opdracht van de gemeente Velsen mensen ondersteunt, adviseert en begeleidt op het gebied van maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, ouderenadvisering, schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  Een viertal medewerkers hebben eerst informatie gegeven over de werkzaamheden en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Tijdens het werkbezoek is uitvoerig gesproken over een tweetal onderwerpen. Namelijk de samenwerking van de verschillende maatschappelijke organisaties in de sociale wijkteams en de toename van het aantal verwarde personen.

jaarbericht2015-socius Lees meer

Velsen Lokaal bezoekt Velsen-Noord

Op zaterdag 6 februari hebben een aantal gemeenteraadsleden van Velsen Lokaal Velsen-Noord bezocht. Zoals u wellicht weet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan de mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, (jeugd)zorg en inkomen. Deze overheveling gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de oorspronkelijke budgetten. De gemeenten hebben de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren.  Lees meer

Velsen Lokaal in beweging

Aanstaande zaterdag kunnen de inwoners van Velsen de raadsleden van Velsen Lokaal tegen het lijf lopen. Lees meer

Velsen Lokaal start meldpunt sociale zaken en zorg

Het huidige kabinet heeft veel zorgtaken op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met de veranderingen en dat de veranderingen tot onzekerheid en problemen hebben geleid. Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg. Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook mantelzorgers, ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen of zorgpersoneel. Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen. Uiteraard zijn complimenten ook welkom!

  • Decentralisatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg, Participatiewet naar gemeenten.
  • Veel veranderingen per 1 januari 2015.
  • Ervaart u belemmeringen, problemen of heeft u iets anders te melden?
  • Ga naar ons meldpunt en geef u melding aan ons door.
  • Voor zorgontvangers, ouders, familie, mantelzorgers, mensen met bijstandsuitkering, werknemers in de zorg, etc.

Lees meer