Velsen Lokaal bezoekt Velsen-Noord

Op zaterdag 6 februari hebben een aantal gemeenteraadsleden van Velsen Lokaal Velsen-Noord bezocht. Zoals u wellicht weet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan de mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, (jeugd)zorg en inkomen. Deze overheveling gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de oorspronkelijke budgetten. De gemeenten hebben de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren

Velsen-Noord

Maurice Bok in gesprek met inwoners Velsen-Noord

Uitgangspunt van Velsen Lokaal is dat niemand in Velsen buiten de boot mag vallen en de zorg moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Om een beeld te krijgen van hoe het in Velsen loopt is Velsen Lokaal een meldpunt zorg, werk en inkomen gestart. Met de verkregen informatie wil Velsen Lokaal actie ondernemen richting het college van B&W.

In Velsen lijken de zaken ten aanzien van de ondersteuning goed te lopen, maar toch krijgen we van de bewoners klachten over zaken die niet goed lopen. Ook tijdens het bezoek aan Velsen-Noord bleek dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente ten aanzien van zorg, werk en inkomen, maar dat er toch bepaalde zaken nog niet helemaal goed lopen. Met name de bureaucratie omtrent de aanvraag en de afhandeling van eenvoudige aanvragen is voor de burgers een van de problemen die men verbeterd wil zien.  Bij eenvoudige aanvragen gaat veel tijd verloren waardoor mensen langer op de hulp moeten wachten.

Verder bleek dat niet iedereen op de hoogte is van de mogelijkheden voor zorg, werk en inkomen. Dit betekent dat niet iedereen de weg weet te vinden om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Het is van groot belang dat iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Velsen Lokaal zal de verkregen informatie evalueren en actie ondernemen richting het college van B&W.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *