Werkbezoek Velsen Lokaal aan Socius

De fractie van Velsen Lokaal legt regelmatig werkbezoeken af bij maatschappelijke organisaties met name op het gebied van het sociale domein. Ook het meldpunt van Velsen Lokaal via onze website geeft de fractie regelmatig een goed beeld van wat in de praktijk gebeurt.

Op dinsdag 20 september was het de beurt aan Socius. Socius is een organisatie die in opdracht van de gemeente Velsen mensen ondersteunt, adviseert en begeleidt op het gebied van maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, ouderenadvisering, schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  Een viertal medewerkers hebben eerst informatie gegeven over de werkzaamheden en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Tijdens het werkbezoek is uitvoerig gesproken over een tweetal onderwerpen. Namelijk de samenwerking van de verschillende maatschappelijke organisaties in de sociale wijkteams en de toename van het aantal verwarde personen.

jaarbericht2015-socius

Wat zijn sociale wijkteams?

In 2014 zijn de eerste sociale wijkteams in Velsen van start gegaan. De wijkteams zijn actief in de verschillende wijken. Doel van de wijkteams is om de wijkbewoners te ondersteunen op het gebied van zorg, wonen en inkomen. De wijkteams bestaan uit verschillende deskundigen, waaronder deskundigen vanuit Socius.

Het goed functioneren van een sociaal wijkteam is van essentieel belang voor het beantwoorden van de hulpvraag. De bekostiging komt geheel ten laste van de gemeente. Binnen het sociale wijkteam werken diverse maatschappelijke organisaties samen. Velsen Lokaal vindt het bijzonder belangrijk dat er wordt samengewerkt om zo goed mogelijk onderling af te stemmen wie wat doet ten aanzien van de hulpvraag.

Tijdens het werkbezoek is duidelijk geworden dat een doorontwikkeling van de sociale wijkteams noodzakelijk is. De zorgbehoefte van onze inwoners neemt toe. Daarbij weten we dat het Rijk de komende jaren verder zal bezuinigen op maatschappelijke zorg. De huidige werkwijze van de wijkteams is geëvalueerd en ze werken nu aan een verdere ontwikkeling. Velsen Lokaal zal de evaluatie bij de wethouder opvragen ter voorbereiding van een verzoek tot een sessie over het maatschappelijk werk binnen de WMO.

Krijgt iedereen in Velsen de zorg die hij of zij nodig heeft?

In Velsen zou iedereen de zorg krijgen die men nodig heeft. Althans dat roepen de raad en het college in koor. Door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg komen er signalen van een toename van het aantal verwarde mensen. Het lijkt er op dat dit een vergeten groep mensen is geworden. Iets wat nooit de bedoeling kan zijn geweest bij de invoering van de decentralisaties. Zorgelijk is dat deze mensen min of meer aan hun lot worden overgelaten en op termijn een groot probleem vormen voor de maatschappij. Dit zal de nodige kosten met zich mee brengen. De gemeenten worden gedwongen om keuzes te maken in de dienstverlening. Velsen Lokaal vindt dat we moeten zorg dragen voor fatsoenlijke hulpverlening en dus ook aan deze zorgbehoevende mensen. Wij zullen daar extra aandacht voor vragen.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Socius voor hun gastvrije ontvangst en het open gesprek dat wij met hen konden voeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *