Hoe zou Velsen Lokaal de spreiding van statushouders aanpakken?

In de sessie “Voortgang dossier statushouders” op 15 september j.l. hebben alle politieke partijen gezegd voor spreiding van statushouders over alle kernen te zijn. Vanwege die raadsbrede wens hebben de ChristenUnie en Velsen Lokaal een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 29 september. In de motie riepen wij het college op een plan van aanpak te maken voor de spreiding van statushouders. We wilden ook uitdrukkelijk vragen om daarin de mogelijkheden voor tijdelijke woningen te onderzoeken.

Motie ingetrokken

We hebben tijdens de vergadering besloten om de motie in te trekken omdat we zagen dat er geen steun zou komen. Terugkijkend op het proces hebben we wel wat geleerd. Ondanks dat we nog steeds achter de motie staan, bleek ze achteraf te gedetailleerd. Daardoor interpreteerden partijen de motie negatief. Dat is jammer, want Velsen Lokaal wilde alleen de brede steun voor spreiding in de raadsvergadering bevestigd krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Het college werkt nu wel aan een plan om op korte termijn statushouders in gemeentelijke gebouwen te krijgen en aan een structurele oplossing.

Waarom spreiding?

De spreiding richting (tijdelijke) woningen in heel Velsen vinden wij nodig om de druk op wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verminderen. Omdat statushouders nog steeds voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen, moeten andere woningzoekenden langer wachten op een sociale huurwoning. Die wettelijk voorgeschreven voorrang van statushouders gaat waarschijnlijk verdwijnen. Velsen Lokaal hoopt dat het college daarom ook in de eigen verordeningen de voorrang volgend jaar gaat schrappen. De meeste sociale huurwoningen staan namelijk in IJmuiden en Velsen-Noord. Daardoor komen de meeste statushouders in sociaal zwakkere wijken in IJmuiden en Velsen-Noord te wonen. Dat bevordert volgens ons de integratie van de nieuwkomers niet. Wat Velsen Lokaal betreft zijn deze vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen van harte welkom in alle woonkernen van Velsen. Uiteraard willen wij geen containerdorpen, zoals de VVD de raad wilde voorspiegelen. Kleinschalige wooneenheden waarin de nieuwkomers zich welkom voelen en vrijwilligers uit de buurt helpen om ze te laten integreren, zien we wel zitten.

Leefbaarheid en participatie

Velsen Lokaal is een lokale partij die vanuit de wijken wil werken. Onze raadsleden zijn erg betrokken en benaderbaar. Een van de dingen die we al sinds ons bestaan nastreven, is een continue verbetering van de leefbaarheid en woonomgeving. In sommige wijken is daarvoor meer aandacht nodig dan in de andere. We willen bovendien dat mensen meer te zeggen krijgen over hun wijken.

Hoe zou Velsen Lokaal het aanpakken?

De spreiding van statushouders is een moeilijk onderwerp dat de gemoederen van mensen flink beïnvloedt. Toch zouden wij dit onderwerp vanaf het begin anders hebben aangepakt dan het huidige college. Veel meer in de openheid en in gesprek met mensen uit de wijken. Natuurlijk weten we dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Wij beseffen ons dat de leefbaarheid in bepaalde delen van IJmuiden en Velsen-Noord onder druk staat. Zeker ten opzichte van de prachtige lommerrijke kernen Driehuis, Santpoort-Noord en –Zuid, Velsen-Zuid en het ruim opgezette Velserbroek. Meer statushouders naar die woongebieden vergt ook goede communicatie en participatie. Dit onderwerp zouden wij dan in nauwe samenwerking met de gemeenteraad, met inwoners van de wijken, vluchtelingenwerk en andere organisaties in alle openheid hebben willen oppakken. Stapje voor stapje werken naar een betere spreiding van statushouders en naar permanente woonoplossingen. Bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen in andere woonkernen en wachtkamerwoningen om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen te ontlasten.

Op verschillende fronten werkt het huidige college hard aan die voorwaarden, maar het goede werk is zo weinig zichtbaar. En dat wekt onrust onnodig in de hand.

Hoe verder?

We denken dat het kwartje nu wel gevallen is, doordat de onrust in IJmuiden en Velsen-Noord nu echt tastbaar is geworden. Het college werkt samen met de woningcorporaties aan meer sociale huurwoningen en aan tijdelijke huisvesting van statushouders in de overige woonkernen. Dat geeft ons vertrouwen. Vertrouwen dat we dit college ook graag willen geven. Ja, we zijn een partij die vaak dicht op onderwerpen zit en dat voelt soms ongemakkelijk. Alsof we op de stoel van wethouders willen zitten, wordt ons wel eens verweten door collega-partijen in de raad. Toch willen we dat uitdrukkelijk niet. Het is vooral een teken van onze betrokkenheid bij onze inwoners en bij het werk van de gemeente.

Eind dit jaar kunnen we dus concrete plannen voor de spreiding van statushouders verwachten. En om dit doel was het ons toch echt te doen. Niet om collega-partijen of wethouders af te vallen.

De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal

vl-slider 2016-2

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *