Marianne Vos

Werkbezoek Velsen Lokaal aan Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Aanleiding voor ons werkbezoek zijn de signalen uit onze gemeente, dat leerlingen met een allochtone achtergrond moeilijk stageplekken kunnen vinden. Komt dat door discriminatie en zo ja, om hoeveel gevallen gaat dat dan jaarlijks?

Werkbezoek Velsen Lokaal Bureau Discriminatie Kennemerland

Velsen scoort gemiddeld

Om daar een beeld van te krijgen ontvingen we een overzicht van cijfers van discriminatie-incidenten in Velsen over 2013, 2014 en 2015. Deze zijn uitgesplitst naar grond, maatschappelijk terrein en aard. Op grond van herkomst/kleur/ras is dat  22, 37 en 15 en op grond van godsdienst waaronder anti-islam : 2, 5 en 7. In totaal zijn in Velsen in 2013 29 klachten geregistreerd, in 2014  56 klachten en in 2015 30 klachten. Alle klachten voldoen aan de eisen, omdat ze vallen onder artikel 1 van onze grondwet. In verhouding tot de regio scoort Velsen hierin gemiddeld. Haarlem telt in 2013 75 klachten, in 2014 190 klachten en in 2015 84.

Solliciteren naar baan of stageplek

Helaas is er niet veel bekend over de vraag of allochtone leerlingen of jonge starters te maken hebben met discriminatie zodra ze solliciteren naar een stage of een baan. Wel werd een interessant onderzoek aangehaald, dat in Den Haag is gedaan, een van de eerste steden met een autochtone bevolkingsminderheid. Bij 176 bedrijven werd een fictieve sollicitatie op naam en leeftijd ingediend. Van de autochtone sollicitanten had 34 % succes.¬† De Hindoestaanse Nederlanders 23 % en Marokkaanse Nederlanders 19 %. Gezegd kan worden dat de autochtone Nederlanders 1,5 x meer kans maken op succes. Alle bedrijven zijn daarna ge√Įnterviewd en daaruit blijkt dat men beoordeelde op basis van¬†bedrijfseconomische motieven.

In Kennemerland is een soortgelijk onderzoek gedaan op het Nova-college. Vanuit de afdeling autotechniek en commerci√ęle economie hebben leerlingen geanonimiseerde sollicitatiebrieven geschreven. De conclusies komen overeen met de uitkomsten uit het Haagse onderzoek.

Voor Velsen is het zaak om nog eens goed duidelijk te maken, dat mensen en met name de jongeren zich melden als zij het gevoel hebben dat zij gediscrimineerd worden. Die meldingen komen dan bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland terecht. Daar beoordeelt men eerst of de melding een klacht is in de zin van Artikel 1 van de Grondwet. Vervolgens wordt een wederhoor afgenomen om de klacht te wegen. Men probeert dan door¬†bemiddeling het niet aan te laten komen op een¬†offici√ęle aangifte voor strafvervolging. Hiermee geeft de registratie wel enigszins een¬†vertekend beeld.

Social return

Velsen past Social Return toe bij aanbestedingen. Dit houdt in dat de opdrachtnemer verplicht is om 5 % van de opdrachtsom te besteden aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het cre√ęren van een stageplaats voor leerlingen. Velsen Lokaal vraagt zich af hoe de gemeente dat controleert en of de gemeente zelf actief beleid voert om met name stageplekken aan te bieden voor leerlingen.

Afsluitend kan Velsen Lokaal concluderen dat er nog werk aan de winkel is en zal de verantwoordelijk wethouder hierover vragen stellen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *