Prestatieafspraken corporaties sociale woningbouw in Velsen

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de prestatieafspraken die tussen de woningcorporaties en de gemeente Velsen gemaakt worden, besproken. In deze met inspraak van de huurdersraden (vertegenwoordiging van de huurders) tot stand gekomen afspraken, staan doelen en afspraken op het gebied van sociale woningbouw en sociale huur.

Goede leefomgeving

Velsen Lokaal maakt zich hard voor een prettige en gezonde leefomgeving. In de wijken met veel (goedkope) sociale huurwoningen loop je het risico een wijk te krijgen met veel inwoners die het niet makkelijk hebben. In die wijken zie je dat de sociale samenhang dan afneemt en allerlei problemen ontstaan.

Dit kan voorkomen worden door het opbouw van de wijk te veranderen. Door (gedeeltelijke) nieuwbouw kan er een gevarieerd aanbod van woningen ontstaan, met een mix van koopwoningen, vrije sector huurwoningen (meer dan € 710 per maand) en sociale huurwoningen (goedkoper dan € 710 per maand). Vanzelf wordt dan ook de bevolkingsopbouw gevarieerder. Met als positief resultaat een wijk waar het fijn wonen is.

Door veranderde regelgeving, kunnen nieuwe woningen in de vrije sector huur of koop kunnen nauwelijks door de woningcorporaties gebouwd worden. Door de wetgever zijn zij gedwongen zich te concentreren op de sociale huurwoningen, hun kerntaak.

In de prestatieafspraken is opgenomen dat zowel de gemeente als de corporaties inspanningen doen om private investeerders ertoe te verleiden in Velsen (vooral in IJmuiden en Velsen-Noord) te investeren. Om deze partijen koop- of huurwoningen voor de zogenaamde middeninkomens te laten bouwen, te verkopen en te verhuren.

De wijze waarop dit in de afspraken staat, had wat Velsen Lokaal wel wat concreter gemogen. Bijvoorbeeld door de inspanningen die gedaan moeten worden om private partijen te verleiden daadwerkelijk concreet te beschrijven. En de bouwopgave voor sociale huurwoningen concreter te maken.

Zorgwoningen

Inde afspraken staat hoe de woningen gerealiseerd moeten gaan worden. Maar er staat volgens ons niet in hoeveel. Dat zou te maken hebben omdat voor aangepaste woningen dit o.a. met de GGZ afgestemd moet worden. Velsen Lokaal heeft gepleit voor een inventarisatie van de beschikbare aangepaste woningen en ook vooral afspraken te maken over hergebruik van aangepaste woonruimten. Hergebruik is efficiënter.

De wethouder neemt de zaken die Velsen lokaal en de andere fracties hebben aangedragen mee naar vervolg overleg met corporaties en houdt de raad op de hoogte.

Velsen Lokaal kijkt uit naar de resultaten; vooral het effect op de leefbaarheid in de wijken

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *