Illegaal geplaatste dierenkliniek Ranzijn mag blijven

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over¬†een onderwerp dat de gemoederen van dierenartsen in Velsen be√Įnvloedt. Waar draaide het om? De vraag lag voor of we de dierenkliniek die zich in tuincentrum Ranzijn in Velserbroek sinds eind 2014 bevindt, moeten toestaan of niet.

Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten probeerde in de vergadering duidelijk te maken waarom Velsen Lokaal grote moeite heeft met het toestaan van de dierenkliniek. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat in aanloop naar deze vergadering fouten zijn gemaakt door het college van B&W. Dat wilde de dierenkliniek in eerste instantie toestaan zonder de gemeenteraad het finale oordeel te laten vellen.

ranzijn

Historie dierenkliniek Ranzijn

Eind 2014 begon Ranzijn met de bouw van een dierenkliniek in het tuincentrum in Velserbroek, zoals het bedrijf inmiddels in veel meer van zijn tuincentra heeft. Ranzijn hanteert overal in Nederland dezelfde methode. Het gaat gewoon (ver)bouwen en open als er nog geen vergunning is. Dat leidt in bijna alle gevallen tot gerechtelijke procedures van dierenartsen of andere bedrijven die moeite hebben met de komst van een dierenkliniek, hondentrimsalon, hondenschool en andere branchevreemde activiteiten in een tuincentrum. Of van Ranzijn zelf die naar de rechter stapt wanneer een gemeente de komst van dierverzorgende activiteiten in het tuincentrum niet toestaat.

Zo ging het¬†ook bij Ranzijn in Velserbroek. In 2014 vroeg Ranzijn toestemming aan de gemeente om het van Groenrijk overgenomen tuincentrum te verbouwen met als onderdeel dierverzorgingsproducten en -diensten. De gemeente Velsen reageerde positief: ‘de verkoop van dieren en de daarbij horende activiteiten, gericht op de verzorging van dieren, vinden wij een passende assortimentsverbreding.’ Ondertussen keken de zelfstandige dierenartsen in Velsen met argusogen naar deze ontwikkeling. Landelijk woedt daarover een flinke discussie. Zij maakten bezwaar tegen de dierenkliniek, die volgens hen volgens het bestemmingsplan niet toegestaan was. Zij bleken gelijk te hebben. Een verzoek om handhaving van de overtreding werd niet gehonoreerd, omdat de gemeente Ranzijn in staat stelde een zogenaamde omgevingsvergunning aan te vragen. In een omgevingsvergunning kan de gemeente toestaan om af te wijken van een bestemmingsplan. Maar dat moet dan wel goed onderbouwd zijn.

Omgevingsvergunning dierenkliniek Ranzijn

Om af te kunnen wijken is toestemming van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad moet een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven om Ranzijn definitief toestemming te geven voor de dierenkliniek die al sinds 2015 in gebruik is. Het college en andere voorstanders zeggen dat er een goede ruimtelijke onderbouwing is en dat je daarom een vergunning niet kunt weigeren. Frappant detail in de ruimtelijke onderbouwing is het belang van Ranzijn: ‘Een tuincentrum behelst een specifieke vorm van detailhandel, waarbij het rendement¬†per vierkante meter oppervlakte verhoudingsgewijs lager ligt dan bij reguliere¬†detailhandel, terwijl de seizoensinvloeden sterk zijn. Het rendement als geheel komt¬†daarmee onder druk te staan.’

Belangenafweging – gelijkheidsbeginsel

Het college van B&W stelt regelmatig dat een belangenafweging noodzakelijk is bij bestemmingsplannen en vergunningverlening. In dit geval neemt het bedrijfseconomische belangen van dierenartsen in Velsen niet mee. De gemeenteraad had echter een finaal oordeel te vellen. Voorstanders wijzen erop dat het voorstel ruimtelijk goed is onderbouwd en vinden de dierenkliniek een ontwikkeling die passend is voor dit deel van de gemeente. Velsen Lokaal denkt daar anders over. Wij vinden een gelijk speelveld voor iedereen van groot belang. Bram Diepstraten heeft beargumenteerd waarom Velsen lokaal vindt dat deze ontwikkeling oneerlijk is en daarom niet zou moeten worden toegestaan. ranzijn-raadsvergadering-velsen Ranzijn heeft de bestemming detailhandel. Een dierenkliniek valt daar niet onder. We hebben niet voor niets bestemmingsplannen vastgesteld en kunnen niet alles wat er niet in past toch toestaan. Dierenartsen vallen onder de bestemming veterinaire diensten en kunnen dus niet als een detailhandel functioneren. Ze mogen geen bloemen, planten, tuinverzorgingsproducten en allerlei andere producten verkopen.

Ranzijn wel een dierenkliniek toestaan is oneerlijk. Omdat Ranzijn bepaalde producten goedkoper kan inkopen en niet hoeft te verdienen op bijvoorbeeld vaccinaties, leveren ze die diensten erg goedkoop aan huisdiereigenaren. Dat is voordelig voor hen. Zelfstandige dierenartsen kunnen dit helaas niet zo goedkoop leveren. Dat is oneerlijke concurrentie die wij niet toe wilden staan. Wij vinden dat gezondheidszorg voor dieren geen detailhandelsproduct is net als gezondheidszorg voor mensen dat niet is. Gelijke monniken, gelijke kappen. En misschien is goedkoop bij Ranzijn, wel duurkoop op de lange termijn.

Hygi√ęne

Op het oog is de dierenkliniek in Ranzijn netjes en schoon. Helaas is het zo dat je ziektekiemen (bacteri√ęn en virussen) niet kunt zien. Omdat de dierenkliniek inpandig in open verbinding staat met het tuincentrum vinden wij een algemeen landelijk advies van de GGD dat er voor dierenklinieken in tuincentra geen hogere gezondheidsrisico’s voor mensen zijn, onvoldoende. Het RIVM heeft hier wel aan toegevoegd dat dat zo is als er voldoende maatregelen genomen worden. Bovendien bestaat de kans dat het RIVM dat advies gaat heroverwegen naar aanleiding van signalen van dierenartsen. De hygi√ęne in Ranzijn is niet specifiek onderzocht.

Deze overwegingen hebben bij Velsen Lokaal geleid tot een negatief oordeel over het voorstel om de kliniek te legaliseren. Hoewel niet relevant voor een ruimtelijke onderbouwing vinden wij de handelswijze van Ranzijn in Nederland laakbaar. Toch heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen en kan Ranzijn zijn dierenkliniek voortzetten. Maar, dit besluit kan nog een juridisch staartje krijgen als dierenartsen bezwaar aantekenen tegen dit besluit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *