Marianne Vos

Vragen over vertrek bestuurders verbonden partijen gemeente Velsen

Democratische legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

Dat Velsen Lokaal vragen heeft gesteld over verbonden partijen komt voort uit onze zorg over de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn bestuursvormen waarin overheden bepaalde overheidstaken gemeenschappelijk laten uitvoeren. Voorbeelden zijn IJmond Werkt!, Omgevingsdienst IJmond en de Veiligheidsregio Kennemerland. Deze organisaties staan op relatief grote afstand van gemeenteraden. De zeggenschap van de raden over deze organisaties is daardoor beperkt. Daarom vinden wij openheid en transparantie over de gang van zaken bij deze organisaties van uitermate groot belang. Juist aan die openheid en transparantie schort het nog wel eens. Vergaderingen van de besturen horen altijd openbaar te zijn en verslagen ervan moeten ook makkelijk toegankelijk zijn. Volgens de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Nederlandse vereniging voor raadsleden valt er nog een hoop te winnen en te leren.

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen geldt uiteraard een ander kader. Toch vindt Velsen Lokaal dat ook bij organisaties die in grote mate afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente Velsen openheid en transparantie gewenst is. Vooral als inwoners van Velsen en vrijwilligers getroffen worden door besluiten van deze organisaties.

Pijnlijk

Uit de antwoorden van het college blijkt niet dat het de raad in zijn bredere informatiebehoefte wil voorzien. Het college stelt zich formeel op door te zeggen dat bij alle situaties geen eigenaarschap ligt met de gemeente en het dus niet verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. En dat de problemen door de organisaties zelf moeten worden opgelost. Het gaat daarbij voorbij aan de opdrachtgeversrol die colleges en gemeenteraden hebben.

Velsen Lokaal vindt dat een zeer pijnlijke constatering met name voor Stichting Welzijn en de Stadsschouwburg. Zeker als we horen dat de vrijwilligers van Stichting Welzijn Velsen een petitie over de gevolgen van de sanering bij deze stichting aanbieden aan wethouder Te Beest (CDA) en dat hij tegen hen zegt dat hij hen eigenlijk niet had willen ontvangen om dat het ‚Äúzijn pakkie-an‚ÄĚ niet is. Datzelfde zal hij dan ook vinden als de vrijwilligers van de Dwarsligger hetzelfde gaan doen omdat ook hun zeer gewaardeerde wijkbeheerder blijkbaar moet worden ontslagen. ¬†Velsen Lokaal vindt dat het wel degelijk zijn taak is om goed te luisteren en zich in te zetten voor de wens van al die vrijwilligers en belanghebbenden!

Informatie

Het college zegt wel dat het¬†op de hoogte is van alle ontwikkelingen, maar dat het daar niet over wenst te communiceren met de raad omdat het over personen gaat. Velsen Lokaal is echter van mening dat het over belangrijke functies gaat en dat maatregelen ingrijpen op de uitvoering van taken, die zijn opgedragen door de gemeenteraad. En dat het dus wel degelijk belangrijke informatie is voor de raad. Een collegebericht over de melding is wat ons betreft onvoldoende.¬†Velsen Lokaal wenst te worden ge√Įnformeerd over de inzet van het college na de signalering van¬†problemen.

Onderzoek

Wel weet het College te melden dat de organisaties zelf onderzoek doen en maatregelen treffen die nodig zijn voor het voortzetten van hun opdracht. Over de uitkomsten zal de Raad nader ge√Įnformeerd worden. Op de vraag over mogelijke financi√ęle gevolgen kan het College geen antwoord geven. Het antwoord op de vraag of er nog andere verbonden partijen kampen met problemen, zegt het college er op dit moment niet bekend mee te zijn. Of dat een geruststellend antwoord is, laat ik aan u over‚Ķ‚Ķ‚Ķ.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *