Raadsvragen over opheffen buslijn 277

Vandaag heb ik namens Velsen Lokaal raadsvragen gesteld over het opheffen van buslijn 277. Dit is de snelbuslijn tussen IJmuiden via Haarlem Station naar Schiphol. Deze rijdt alleen in de spits en biedt forenzen en scholieren een snelle verbinding naar Haarlem en verder. Hieronder kunt u de concrete vragen en de toelichting daarop lezen. Velsen Lokaal hoopt zo meer inzicht te krijgen in de concrete veranderingen van het busvervoer in de regio per 14 december aanstaande.

Toelichting op de vragen

bus

Bus 75 bij halte Marktplein in IJmuiden

Op 17 november meldde RTV Seaport dat de snelbuslijn 277 van IJmuiden via Haarlem naar Schiphol per 14 december aanstaande wordt opgeheven. Deze buslijn rijdt in de spits non-stop tussen Plein 1945 in IJmuiden en Haarlem Station NS. Volgens RTV Seaport gaat bus 75 in de spits vaker rijden, nl. 7 x per uur. Ook is gemeld dat inmiddels een petitie is begonnen om de provincie Noord-Holland te bewegen dit ongedaan te maken.

Bus 277 rijdt nu 4 tot 5 keer per uur in de spits. Bus 75 rijdt 5 tot 6 keer per uur in de spits. Bij elkaar opgeteld is dat 9 tot 11 bussen per uur in de spits tussen IJmuiden en Haarlem. Bus 75 7 keer per uur laten rijden, zou een flinke afname van de frequentie van bussen tussen Haarlem en IJmuiden inhouden.

HOV Velsen
In de nabije toekomst wordt een nieuwe HOV-lijn in gebruik genomen. De beoogde frequentie van die lijn is gebaseerd op de huidige frequentie van bus 75 en 277 bij elkaar opgeteld.

Overige buslijnen
Volgens ROCOV Noord-Holland had Connexxion ook het voornemen om de frequentie van buslijn 82 aan te passen. Velsen Lokaal maakt zich al langer zorgen over de beschikbaarheid en frequentie van openbaar vervoer in Velsen en is van mening dat het huidige aanbod en de huidige frequentie van busvervoer in onze gemeente in ieder geval gehandhaafd dient te blijven. Velsen Lokaal beseft dat het provinciebestuur verantwoordelijk is, maar realiseert zich ook dat de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland nauw samenwerken bij het openbaar vervoervraagstuk in Velsen.

De concrete vragen

Vraag 1
Waarom heeft de provincie in overleg met Connexxion besloten om bus 277 op te heffen?

Vraag 2
Waarom heeft de provincie en/of Connexxion besloten de frequentie van bus 75 in de spits slechts met 1 tot 2 bussen per uur op te voeren, in plaats van met de huidige frequentie van bus 277?

Vraag 3
Hoe kijkt het college tegen de opheffing van buslijn 277 aan? Is het college het met Velsen Lokaal eens dat opheffing van de snelbuslijn 277 ongewenst is? Zo nee, waarom niet.

Vraag 4
Wat wordt de concrete frequentie van buslijn 75 in de spits vanaf 14 december aanstaande en wat wordt de frequentie van de HOV-lijn in de spits en hoe verhoudt deze zich tot de huidige frequentie van buslijn 75 en 277?

Vraag 5
Wat is de huidige reistijd tussen Plein 1945 en Schiphol met bus 277 en wat is de verwachte reistijd naar Schiphol in de spits vanaf 14 december 2014 met bus 75 en de nieuwe buslijn 346?

Vraag 6
Kan het college aangeven in hoeverre de frequentie van buslijn 82 wijzigt?

Vraag 7
Zijn er per 14 december aanstaande nog meer wijzigingen in het aanbod en de frequentie van andere buslijnen in Velsen te verwachten? Zo ja, welke?

Vraag 8
Hoe kijkt het college tegen het geheel van wijzigingen van het aanbod en de frequentie van busvervoer in Velsen in 2015 (ten opzichte van 2014) aan?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *