Mistige toekomst PVM

Op donderdag 12 februari was er een sessie over het KIIC, met als duidelijke ondertoon de toekomst van het Pieter Vermeulen Museum (PVM).

Stikken of slikken
De afgelopen weken werd het voor de raad steeds duidelijker dat de ambitieuze visie van het PVM niet zou gaan passen in de plannen van het Kust Informatie en Innovatie Centrum (KIIC). Het standpunt van het college was duidelijk: Er moest een keuze gemaakt worden m.b.t. de te verstrekken subsidie die nu aan het PVM wordt verstrekt. En het college was hierin duidelijk dat de keuze gemaakt is voor het KIIC. Dat betekent voor het PVM dat ze moesten slikken of stikken… Of ze werden een onderdeel van de nieuwe plannen, of het PVM zou met enkele jaren ophouden te bestaan, omdat ze zonder gemeentelijke subsidie niet kunnen overleven.

Nieuwe Koers

Mistige toekomst PVM

Mistige toekomst PVM

Het PVM heeft daarom maar gekozen voor een nieuwe koers en een zeer constructieve opstelling. Zij hebben aangegeven toekomst te zien voor het PVM als onderdeel van het nieuw op te richten KIIC en het PVM heeft aangegeven zitting te willen nemen in het stichtingsbestuur van het KIIC. Verder is er helaas nog geen enkele duidelijkheid verstrekt tijdens de sessie. Vragen als “Wat gebeurt er met het PVM als het KIIC toch niet doorgaat?” of “Wat gebeurt er met de 3 vaste medewerkers van het PVM als het KIIC wel doorgaat?” werden niet beantwoord. De opzet van het KIIC wordt dusdanig nieuw dat de wethouder heeft aangegeven dat de collectie van het PVM niet leidend wordt voor de inrichting van het KIIC. Daarmee wordt duidelijk aangegeven dat er nog helemaal niets duidelijk is voor het KIIC.

Onzekerheid
Het voorstel van de gemeente is om 2,9 miljoen te investeren in het KIIC. Dit is bedoeld voor het neerzetten van een ‘iconisch’ gebouw: Een markant gebouw waar mensen graag voor omrijden om het te bekijken. Voor de inrichting en exploitatie van het KIIC is echter nog heel veel geld nodig, dat gevonden moet worden bij sponsoren en deelnemers. Dit proces van fondsenwerving gaat naar verwachting nog 2 jaar duren, waardoor er pas eind 2016 echt zekerheid komt over het al dan niet doorgaan van het KIIC. Dat betekent dat ook voor het PVM pas eind 2016 een eerste vorm van duidelijkheid ontstaat. Als het KIIC namelijk niet door gaat, dan moeten er alternatieven voor het PVM worden gevonden en dat gaat dan nog zeker jaren duren.

Potentieel
Met een iconisch gebouw, het thema ‘Helden van de zee’ (met bijna onbeperkte mogelijkheden om aan te haken) en een flitsende powerpoint presentatie werd de raad enthousiast gemaakt voor het KIIC. En eerlijk is eerlijk, er is meer dan genoeg potentie. Velsen Lokaal opperde zelfs nog om bijvoorbeeld ‘NEMO aan Zee’ als mogelijkheid te onderzoeken. Groot denken was de boodschap van Velsen Lokaal, om zo ook grotere sponsoren en deelnemers aan te trekken en echt iets neer te zetten waar mensen voor om willen rijden.

Natuur- & Milieu Educatie
De belangrijkste functie van het PVM nu, naast het beheer van de rijke cultuurhistorische collectie,is dat zij bijdragen aan het natuur-educatieve programma van scholen. Deze functie mag wat Velsen Lokaal niet verloren gaan! Dat daaromheen nog van alles wordt gebouwd om het extra aantrekkelijk te maken is mooi meegenomen.

Natuureducatie

Natuureducatie

We zien uit naar een mooi KIIC in een iconisch gebouw, waarbinnen het PVM een prominente plaats krijgt. En boven alles, hopen we dat voor alle partijen zo spoedig mogelijk echte duidelijkheid bestaat over de toekomstplannen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *