Op stap met Stichting Welzijn Velsen

Om een goed beeld te krijgen van wat er achter de schermen gebeurt bij Stichting Welzijn Velsen, werden de raadsleden uitgenodigd voor een werkbezoek. Op 4 februari liepen ze een dagje mee.  

Bevlogen
Het werkbezoek aan Stichting Welzijn Velsen maakte weer eens duidelijk hoe belangrijk het is een ieder te laten SWV1doen waar hij/zij of de organisatie goed in is. Heerlijk om te constateren hoe bevlogen en betrokken vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers acteren. Dat begint al met de opening van de bijeenkomst door Allart van Deventer, het enthousiasme spat ervan af. Het begon hem zelfs te duizelen en haalde hij de nieuwe locaties wat door elkaar. Maar is ook heel wat te doen voor de Stichting Welzijn Velsen, zij heeft met al haar afdelingen nogal wat belangrijke activiteiten, waarin de zwakkeren van de samenleving én de jeugd een zeer belangrijke rol spelen.

Opwarmen
SWV2Om de geest van de aanwezige raadsleden helemaal open gesteld te krijgen, werden zij getrakteerd op een warming-up sessie. Handjes uit de mouwen, voetjes uit de pijpjes en bewegen, zoals dit ook aangeboden wordt aan vooral ouderen. Ook het bewegen is in goede handen bij Stichting Welzijn Velsen. Vervolgens opgewarmd en scherp een presentatie over kinderen waarbij de opvoeding en ontwikkeling vragen oproept. Een fraaie uiteenzetting over peuterspeelzaal-observatiegroep De Vlieger geeft dat de positie van de stichting heel prominent moet zijn. Wat is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium vast te kunnen stellen dat het bij een gezin niet helemaal hobbelt.

Vrijwilligers
De organisatie met haar vrijwilligers speelt hierbij een doorslaggevende rol. Maar dat geldt niet alleen voor de gezinnen met hun kinderen. Ook waar het gaat om ouderen die eenzaam zijn of zichzelf slecht verzorgen of gezinnen die in een sociaal isolement dreigen te raken, spelen vrijwilligers vaak de rol van de reddende engel. Het geldt zeker ook voor de jeugd van tegenwoordig. Deze groep vraagt ook steeds meer specifieke aandacht. Ook het werk met de jeugd is zeer enerverend, zoveel werd duidelijk toen de gasten, na het gebruiken van een fantastische warme maaltijd, zich verplaatsten naar jongerencentrum De Koe in Velserbroek. We hebben een kijkje mogen nemen in de keuken bij de bereiding van de stamppotten en wat was het een feest in deze keuken. Ook hier een stel fantastische mensen die er met elkaar een feestje van maken om voor zichzelf en voor anderen wat fraaie momenten te creëren. Bij jongerencentrum De Koe werd rap duidelijk dat ook jongerenwerk zeer complex is, maar dat de vakkundige inzet van de mensen hier ook een genot is om waar te nemen. Met de ommezwaai van de 3 D’s, zal het jongerenwerk ook heel anders ingericht moeten worden. Dat zijn ze zich danig bewust en er zijn ook fraaie plannen om dit blijvend invulling ter kunnen geven.

Samenwerking
Al dit vrijwilligerswerk, waarbij iedereen op zijn of haar eigen gebied en manier hulp biedt daar waar dat nodig is, vraagt om een perfecte manier van samenwerking. Het bestuur van de gemeente heeft daarin een verantwoordelijkheid te nemen, door de vrijwilligersorganisatie te laten doen waar zij goed in zijn. Iedereen die je spreekt weet exact waar men mee bezig is. En dat moet ook minimaal zo blijven, maar moet ook tot in de perfectie gecoördineerd worden. Er is minder geld beschikbaar, dus zorg dat echt iedereen alleen maar dat doet wat verwacht mag worden. Hierin is de verantwoordelijkheid van de Gemeente Velsen gelegen. Stel de organisaties daartoe in staat en breng de expertises samen. Laat de bestuurders besturen en de mensen in de praktijk hun vakmanschap benutten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *