Werkbezoek Streetcornerwork

De fractie heeft een gesprek gevoerd met de Stichting Streetcornerwork. Deze stichting werkt met name in Amsterdam en Haarlem, maar ook in Heemstede en Velsen.

2015-10-09 23.48.16Jan Gunther is de veldwerker binnen Velsen. Samen met zijn teamleider Joost van Hienen en stagiaire  Marley Williams is het werk van Streetcornerwork uitgelegd aan de hand van vele voorbeelden.

Op straat

Streetcornerwork is er met name voor jongeren en langdurig verslaafden, die nog al eens in de problemen komen (of dreigen te komen) binnen onze samenleving. Dat kan zijn door allerlei sociale en/of individuele problemen.  Daarnaast worden ook groepen jongeren aangesproken, die in een wijk voor overlast zorgen.

Jan is dagelijks op straat te vinden, met name in Velserbroek, IJmuiden en Velsen-Noord. Hij streetcornerwork1observeert, benadert jongeren en spreekt ze aan in hun taal. Zo legt hij het contact en bouwt het vertrouwen op. Door deze ondersteuning kan hij jongeren doorverwijzen naar hulpinstanties. Daarnaast behartigt hij ook de belangen van jongeren  in de sociale wijkteams en heeft regelmatig overleg met de politie.

Negatief beeld

Onlangs is de leefbaarheidsmonitor Velsen uitgebracht. Deze monitor meldt, dat de leefbaarheid in een aantal wijken een negatief beeld laat zien, onder andere veroorzaakt door overlast van jongeren. Jan heeft een goed zicht op deze groepen, maar komt in zijn eentje zeker uren te kort om adequaat zijn werk uit te kunnen voeren. De gemeente heeft beleid gemaakt op de aanpak van jeugdoverlast. De fractie vraagt zich dan ook af wat de relatie is binnen het jongerenwerk  tussen de taak van Jan en bijvoorbeeld de  buurtsportcoaches.

Velsen Lokaal zal hier dan ook nader onderzoek naar doen. Mogelijk dat dit leidt  tot het verzoek aan de gemeenteraad om uitbreiding van streetcornerwork.

Onze dank gaat uit naar Joost van Hienen, teamleider Stichting Streetcornerwork, Jan Gunther, veldwerker binnen Velsen en wenst Marley Williams  veel succes toe tijdens zijn stagejaar als veldwerker.

 

Nader informatie: www.streetcornerwork.eu

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *