Ontwerp Structuurvisie Velsen in inspraak

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerp-structuurvisie Velsen vrijgegeven voor inspraak. Velsen Lokaal heeft eerder aangegeven dat we inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van groot belang vinden. Tussen de raadsessie van 23 april 2015 en oktober 2015 heeft een intensief participatieproces plaatsgevonden. Velsen Lokaal gaat de ontwerp-structuurvisie uiteraard goed bestuderen. Van nog meer belang vinden wij dat inwoners en andere belanghebbenden gebruik maken van het recht om een inspraakreactie te geven op dit document.

structuurvisie

Inspraak

Inspraak is mogelijk t/m 3 december 2015. Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘inspraak ontwerp structuurvisie Velsen’ of door te mailen naar structuurvisie@velsen.nl. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer Kloosterman of de heer Warmerdam (telefoon 0255-567200).

Overigens hoort onze fractie ook graag direct van u hoe u tegen de ontwerp-structuurvisie aankijkt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *