Moslimradicalisme en jihadisme in Velsen

Op 13 oktober 2015 berichtten verschillende media waaronder de IJmuider Courant over een aan de Bulgaars-Turkse grens opgepakte jihadist die ex-leerling is van het Felisenumgymnasium in Velsen-Zuid. Het geeft te denken dat niet alleen kansarme moslimjongeren radicaliseren. Ook maakt dit bericht duidelijk dat radicalisering ook in Velsen voorkomt. Daarom heeft ons raadslid Nathanael Korf samen met collega-raadslid Beryl Dreijer raadsvragen aan het college gesteld.

actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme-2014-1-6382015-10-14_11-32-06

Onderzoek Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam

In 2009 hebben de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar de vraag waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme.

Het rapport stelt in de samenvatting:
Uit de hier gepresenteerde onderzoeken kan kortheidshalve geconcludeerd worden dat sympathie voor moslim- of rechtsradicaal gedachtegoed met name dan een grote kans van ontstaan heeft wanneer fundamentele aspecten omtrent de levenssituatie van de jongere en zijn/haar groep door hem/haar als onrechtvaardig wordt waargenomen. Samen met gevoeligheid voor onzekerheid en ervaren groepsbedreiging kan dit gemakkelijk leiden tot extern gerichte negatieve emoties zoals boosheid en intenties tot en daadwerkelijk verrichten van radicaal en gewelddadig gedrag. Meer in het algemeen lijkt het gewenst om zorgvuldige aandacht te besteden aan hoe objectieve sociale situaties worden waargenomen en hoe demografische kenmerken door jongeren worden ervaren. Met deze sociaal-psychologische inzichten kunnen beleidsmakers en politici beter begrijpen hoe jongeren en andere in Nederland wonende personen zich gedragen. Beleid gericht op het voorkomen van radicaal en gewelddadig gedrag (waaronder terroristisch geweld) kan met deze inzichten beter worden onderbouwd.

Veiligheidsbeleid Velsen

In de Veiligheidsanalyse 2013 legt de gemeente Velsen in paragraaf 5.1, een verband tussen radicalisering en discriminatie. In de kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid is gesteld op pagina 26: ‘In Nederland maakt men zich het meest zorgen over islamradicalisering, waarvan in maart 2013 zelfs het nationaal dreigingsniveau is gestegen van beperkt tot substantieel. Daarnaast zijn er signalen dat ook sprake is van een toename van radicalisering. De aanpak van polarisatie in Velsen is vooral gericht op het voorkomen van discriminatie. Deze aanpak lijkt niet in overeenstemming met de conclusies van het rapport ‘Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme: Onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen’.

Raadsvragen

Daarom hebben Korf en Dreijer de volgende vragen aan het college van Velsen gesteld:

Vraag 1
Heeft het college een beeld van de mate waarin in Velsen radicalisering voorkomt? Zo ja, wat is dit beeld? Kan het college meer concrete gevallen van jihadisme en radicalisering van Velsense moslimjongeren noemen? Hoeveel zijn het er en uit welke woonkernen komen deze jongeren?
Zo nee, is het college bereid een concreet beeld van aanwezigheid van en risico op radicalisering en jihadisme in Velsen op te gaan stellen?

Vraag 2
Is het college voornemens het congres ‘radicalisering binnen gemeenten’ op 2 december 2015 bij te wonen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Hoe ziet het college zijn taken en verantwoordelijkheden bij radicalisering van moslimjongeren in Velsen? Is het college nog steeds van mening dat de aanpak van discriminatie voldoende is om moslimradicalisering en jihadisme te voorkomen? Zo ja, waarom? Zo nee, welke additionele maatregelen denkt het college te kunnen nemen?

Vraag 4
Is het college bereid om in overleg met de raad, politie en maatschappelijke organisaties specifieker beleid voor de aanpak van moslimradicalisme en jihadisme te ontwikkelen en aan de raad voor te leggen? Zo ja, wanneer kunnen we een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?

7 antwoorden
  • Paul
   Paul zegt:

   Klaas,
   Eenvoudig statistiekje:
   ga eens turven hoeveel aanslagen en massamoorden sinds ca. 2001 gepleegd zijn door Islam/Moslim-gerelateerde groepen en individuen. Turf ook hoeveel aanslagen niet-Islam/Moslim gerelateerd zijn.
   Je zult een schokkende verhouding constateren.
   Inderdaad is niet elke Moslim een terrorist, maar helaas is een zeer grote meerderheid van de terroristen/aanslagplegers sinds ca. 2001 wel Moslim en/of Islam-gerelateerd (en dat is nog exclusief malloten van Boko Haram en Abu Sayef (Filippijnen).
   Ik weet dat linkse politici iets krampachtigs tegen statistiek hebben, maar het is niet verstandig om je ogen hiervoor gesloten te houden, temeer daar diezelfde politici beloven (liegen ??) dat het met de veiligheid van haar burgers wel goed zit …..

   Beantwoorden
 1. Paul
  Paul zegt:

  Erg verstandig dat Velsen Lokaal en Beryl Dreijer raadsvragen stellen !
  Immers, het lot van de burgers ligt in handen van de politiek (gemeentelijk, lokaal t/m EU), wij burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat de veiligheid volledig door de politiek wordt gegarandeerd.
  De politiek wilde graag grenzen in NL opheffen (champagne in Brussel), dus mag nu ook waterdichte antwoorden geven hoe alsnog de EU-grenzen 100% veilig zijn.

  Beantwoorden
 2. Pierre
  Pierre zegt:

  Een geweldige kop. Een beetje overdreven ook. Is dit in het kader van: we kunnen de mensen niet bang genoeg maken voor moslims? Velsen Lokaal lijkt een beetje erg bang voor de vluchtelingen die wellicht naar Velsen komen en kan dat maar niet voldoende benadrukken. Bangmakerij is het. De mensen op stang jagen. De gemeente Velsen is een onderdeel van de maatschappij. Daar hoort je verantwoordelijkheid nemen bij. Ook als die nog zo gemakkelijk is. Met de mensen op stang jagen schiet je niks op.

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Beste Pierre, als je Velsen Lokaal een beetje volgt, dan weet je dat bangmakerij en onrust in Velsen niet bij ons past. Aan de andere kant zien wij het wel als onze taak om het gemeentebestuur te controleren. Zeker als we horen dat iemand die in Velsen woont/ woonde en naar school is geweest nu als jihadist is opgepakt in Turkije. Natuurlijk hadden we ook onze kop in het zand kunnen steken en hopen dat het goed komt, maar wij zien meer heil in een proactieve benadering. Daarom hebben we het college gevraagd naar het beleid rondom jihadisme. Niets meer en niets minder.
   Uiteindelijk zijn wij er van overtuigd dat vragen in de lijn zoals wij ze hebben gesteld bij meer mensen leven in Velsen. Niet vanuit angst, maar vanuit het bieden van duidelijkheid.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *