Effect windmolens op leefbaarheid in Velsen

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de plannen van de provincie Noord-Holland om windmolens te plaatsen in het Noordzeekanaal gebied.

Mening
Iedereen heeft wel een mening over het onderwerp, er zijn voorstanders omdat zij menen dat de windmolens een bijdrage leveren aan een schoner milieu en anderen zijn tegen omdat windmolens horizon vervuilend zijn of de leefbaarheid aantasten. Het is van groot belang dat voordelen en nadelen van de eventuele komst van de molens goed worden afgewogen zodat een weloverwogen besluit kan worden genomen. Waarom wil de provincie de windmolens in dit zwaar belaste gebeid plaatsen?

windmolens1

Europese doelstellingen
De EU wil meer windmolens, zonnecollectoren en andere alternatieve energiebronnen, maar dit gaat volgens de EU niet snel genoeg. Om de doelstellingen voor de komende jaren te halen heeft elk EU-lid doelstellingen gekregen. De windmolens en andere bronnen moeten helpen voorkomen dat Europa te afhankelijk wordt van olie en gas van buiten de EU. Provincie Noord-Holland heeft opdracht gekregen om een deel van de doelstellingen van Nederland in onze provincie te realiseren. Door experts zijn onderzoeken verricht naar geschikte locaties voor de windmolens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze locaties dicht aan zee liggen omdat daar het meeste wind voor handen is. Een deel van de windmolens wil de provincie in Velsen realiseren, in totaal zijn er plannen voor het plaatsen van 6-8 windmolens in de mond van het Noordzeekanaal.

Effect voor Velsen volgens Wijkplatforms
In de laatste twee bijeenkomsten van wijkplatform Velsen-Noord zijn de plannen aan de orde gekomen. Hierbij is de bezorgdheid van de bewoners naar voren gekomen. Met name Velsen-Noord en IJmuiden-Noord zullen direct de gevolgen van de windmolens merken als de plannen worden gerealiseerd. Omdat dit onderwerp veel expertise vereist werkt het wijkplatform Velsen-Noord samen met wijkplatform IJmuiden-Noord. Op 22 januari heeft de voorzitter Johan Zwakman van wijkplatform IJmuiden-Noord ingesproken tijdens de raadsvergadering. De voorzitter heeft de gevolgen van de plannen voor de bewoners toegelicht. Met name het risico van fijnstof en de veiligheid zijn belangrijke aspecten. Door verschillende fracties zijn naar aanleiding van de inspraak vragen gesteld.

Duurzaamheid versus gezondheid

Windturbines en fijnstof

Windturbines en fijnstof

Ook Velsen Lokaal heeft vragen gesteld over de plannen voor plaatsing van de windmolens. Voor Velsen Lokaal zijn de uitgangspunten helder en duidelijk. Velsen Lokaal is niet tegen windmolens, maar het moet niet ten koste gaan van de gezondheid en veiligheid van de bewoners van Velsen. We wonen in een zwaar belast gebied ten aanzien van fijn stof. Als de plannen voor de windmolens worden gerealiseerd, zal dit effect hebben op de gezondheid en de veiligheid van de bewoners. Een wiek van een windmolen kan afbreken en een installatie op het terrein van Tata Steel raken waarin gassen bevinden. De gevolgen van zo’n incident zijn dan niet te overzien. Dit is een van de vele scenario’s waar goed naar gekeken moet worden.
Nadere informatie over windmolens kunt u krijgen via Süleyman Çelik telefoon 06-50404140 of via e-mail

Verder is veel informatie te vinden op de website van wijkplatform IJmuiden-Noord.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *