Vragen over verkeersveiligheid kruisingen in Velsen

In november besteedde het SBS-programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ tot twee keer toe aandacht aan onveilige kruisigen in Velsen. Op de kruising Planetenweg – Pleiadenplantsoen zijn de afgelopen jaren 34 ongevallen gebeurd. De kruising heeft inmiddels al twee levens geëist. In de uitzending van 29 november (vanaf minuut 13) zegt de ANWB dat de kruising onveilig is. Twee weken eerder ging een deel van de uitzending over de ongevalskruising Zwanenbloemplantsoen – Floraronde in Velserbroek. Ook daar heeft recent een dodelijk ongeval met een scooter plaatsgevonden. In de uitzending reageert verantwoordelijk wethouder Vennik dat de gemeente Velsen de kruising ‘best goed ontworpen heeft.’ En: ‘Je blijft afhankelijk van het gedrag van weggebruikers.’ SBS vatte die opmerking op alsof de slachtoffers de ongevallen aan zichzelf hebben te wijten.

kruising-planetenweg-pleiadenplantsoen

‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’, Planetenweg vanaf minuut 14

Beleid aanpak onveilige kruisingen gemeente Velsen

Velsen Lokaal-raadslid Bram Diepstraten heeft naar aanleiding van de uitzendingen vragen gesteld aan B&W van Velsen: ‘Ik wil graag weten hoe de gemeente omgaat met onveilige kruisingen. Wanneer vindt de gemeente zelf kruisingen onveilig? Met andere woorden: hoeveel ongelukken moeten er gebeuren voordat een kruising aangepast wordt?’ Diepstraten verwijst in zijn vragen naar het Lokaal Verkeers en Vervoersplan uit 2004 (LVVP). Diepstraten:

Velsen Lokaal staat voor samenhangend beleid. Ik mis in het LVVP een beleidslijn die duidelijk maakt wanneer een kruising onveilig is en er dus maatregelen moeten worden genomen. In een nieuw LVVP zie ik dat graag wel terugkomen. Bij een stijgend aantal ongevallen met letsel moet de gemeente dan direct actie ondernemen. Het lijkt nu alsof de gemeente pas in actief komt als de roep om maatregelen groeit.

Diepstraten verwijst ook naar de wens van B&W om de onbewaakte spoorovergangen in Sanpoort-Zuid aan te pakken vanwege een dodelijk ongeval. Diepstraten: ‘Ik juich iedere verbetering van de verkeersveiligheid toe. Als een spoorwegovergang vanwege een dodelijk ongeval aangepakt moet worden, moet dat ook gelden voor andere kruisingen.’


Velsen Lokaal heeft daarom de volgende vragen gesteld:

Raadsvragen Velsen Lokaal over verkeersveiligheid kruisingen in Velsen

Toelichting bij de vragen:

Het SBS-programma ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ besteedde op 14 november en op 29 november 2016 aandacht aan twee gevaarlijke verkeerssituaties in Velsen.

Kruising Pleiadenplantsoen – Planetenweg IJmuiden

Omwonenden maken zich bezorgd over de situatie die in het verleden al tot twee dodelijke slachtoffers heeft geleid, meerdere gewonden en veel blikschade. Ook de ANWB spreekt in de uitzending van een onveilige situatie door onvoldoende overzicht van automobilisten die vanaf het Pleiadenplantsoen de Planetenweg op willen rijden.

In het Lokaal Verkeers- en VervoersPlan (LLVP) 2004 stelt het college: ‘Een duidelijke concentratie van ongevallen is te zien op de Lange Nieuwstraat – Planetenweg.’ Toen al was duidelijk dat er gevaarlijke plekken zijn op de Planetenweg.

Kruising Zwanenbloemplantsoen en Floraronde – Velserbroek

Volgens het programma zijn er tussen 2011 en 2015 16 ongevallen geweest, waarvan een met een dodelijk slachtoffer. Forza heeft over deze kruising in november 2016 al raadsvragen gesteld. Op dit moment zijn de antwoorden van het college nog niet bekend.

Het baart ook Velsen Lokaal zorgen dat het college nog geen maatregelen op beide ongevalsplekken heeft genomen, ondanks dodelijke ongevallen en ongevallen met letsel. Dat staat in schril contrast met het belang dat het college hecht aan de spoedige aanpak van onveilige onbeveiligde overwegen met de spoorlijn Haarlem – Beverwijk in Santpoort Zuid. In collegebericht 97 van 2016 informeert het college de raad over de stand van zaken met betrekking tot het ‘opheffen van twee onveilige particuliere overwegen’ en zegt: ‘We zien echter voldoende mogelijkheden om door te gaan met uitvoering van de ontwikkelingen. Temeer omdat we het noodzakelijk achten om de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren……’

Beleidslijn aanpak onveilige kruisingen

Velsen Lokaal zou graag zien dat een duidelijke beleidslijn ten aanzien van de aanpak van onveilige kruisingen in het LVVP wordt opgenomen, gerelateerd aan ongevallenstatistieken.

Vraag 1


Hoe en waar worden ongevallenstatistieken geregistreerd?

Vraag 2


Is het college het met Velsen Lokaal, de ANWB, omwonenden en Wijkplatform Zee- en Duinwijk eens dat de kruising Planetenweg – Pleiadenplantsoen onveilig is?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om de kruising veiliger te maken?

Vraag 3


In de uitzending van 14 november over de kruising Zwanenbloemplantsoen reageert portefeuillehouder verkeer Vennik op de constateringen van SBS: ‘Ik wil nogmaals benadrukken dat uit het onderzoek blijkt dat wij het best goed ontworpen hebben.’ En: ‘Je blijft afhankelijk van het gedrag van de weggebruikers.’ SBS vatte dit op alsof de slachtoffers de ongevallen aan zichzelf te wijten hebben.
Hoe kijkt het college tegen de reactie van SBS aan? Is het college het met Velsen Lokaal eens dat verkeersdeelnemers geholpen moeten worden door op zijn minst overzichtelijke kruisingen voor alle verkeer?

Vraag 4


Wat is de actuele status van het onderzoek naar de veiligheid van de kruising Hagelingerweg – Burgemeester Weertsplantsoen in Santpoort-Noord? Is er al iets te melden over mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren?

Vraag 5


Welke beleidslijn hanteert het college voor verkeersmaatregelen en aanpassingen van kruisingen in relatie tot ongevallenstatistieken? Met andere woorden: hoeveel ongevallen met letsel en dodelijke afloop moeten er gebeuren, voordat er op een bepaald punt maatregelen worden genomen? Is het college bereid om daarvoor een duidelijke beleidslijn in het LVVP op te nemen.

Vraag 6


Stelt het college een gelijke of hogere prioriteit aan de onveilige situatie op de kruising Pleiadenplantsoen – Planetenweg IJmuiden en kruising Zwanenbloemplantsoen en Floraronde – Velserbroek als het opheffen van de onbeveiligde overwegen? Bij een negatief antwoord graag een verklaring hiervoor.

5 antwoorden
 1. Ina de Vos
  Ina de Vos zegt:

  Heel fijn dat jullie hier aandacht aan besteden. Wijkplatform Zee- en Duinwijk probeert al jaren de splitsing Planetenweg/Pleiadenplantsoen veiliger te krijgen, maar helaas. We krijgen geen luisterend oor bij de gemeente. Wij kregen te horen dat er geen rotonde kan worden aangelegd vanwege de komst van de HOV, de snelle bus tussen IJmuiden en Haarlem, iets dat overigens zeer wordt ontkend!!
  Erg schrijnend is dat ongevallen na een aantal jaren ‘gewoon’ uit de statistieken verdwijnen. De gemeente geeft aan dat er ‘maar’ één dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden, namelijk Ian in juni 2015. Dat Maudy haar jonge leventje daar heeft verloren telt niet meer mee en dat is onverteerbaar voor de nabestaanden!!

  Beantwoorden
 2. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Ik snap de gevoelens compleet. Ik heb de link gelegd met het opheffen van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Santpoort-Zuid. Daar heeft recent ook een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Terecht dat dat wordt aangepakt, maar ik vind dat de gemeente overal hetzelfde beleid hoort te hanteren. Spoor is de verantwoordelijkheid van Prorail. De wegen in Velsen zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. In ieder geval moet het beleid duidelijker en daar waar veel ongevallen met letsel plaatsvinden, moeten maatregelen genomen worden. Ik hoop dat het college de roep om maatregelen vanuit de inwoners, wijkplatform en politiek serieus neemt.

  Beantwoorden
 3. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  Ik vind het opvallend dat zo een onderwerp anno 2016 nog vragen lijkt te moeten genereren binnen de raad. Je zou toch verwachten dat zoiets een 100% operationele taak is van de diverse uitvoerende afdelingen, compleet met controles op de werking ervan.

  Beantwoorden
  • Bram Diepstraten
   Bram Diepstraten zegt:

   Terechte constatering Peter. Ik heb ook even getwijfeld of ik deze vragen zou stellen. Maar de verschillende benaderingen bij ongevalskruisingen lijken op onvoldoende beleid of onjuist beleid te wijzen. Er bestaat op zijn minst onduidelijkheid over en dat moet je wat mij betreft voorkomen.

   Beantwoorden
 4. Hugo
  Hugo zegt:

  Over die HOV gesproken:
  Door het gekonkel van wat Velsense wethouders met gedeputeerde Elisabeth Post (VVD !!), voor en na 2003, moest er een nieuw HOV-bushok komen op de kruising Hagelingerweg / Burg. Weertsplantsoen (Santpoort). De Velsense Kiezers en Belastingbetalers vonden het niet nodig dat dit HOV-bushok kwam, bovendien zonde van het geld.
  Omdat dit HOV-bushok er van wat Velsense wethouders en gedeputeerde Elisabeth Post (VVD !!) toch MOEST komen, is de verkeersveiligheid daar zeer sterk achteruit gegaan.
  Daardoor kon precies daar, in juli dit jaar, een fietsende moeder van 3 kinderen worden doodgereden……….

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *