Buurtveiligheid ben je zelf

Tijdens de sessie van 27 november heeft de Gemeenteraad gesproken over de kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017. Een hele mondvol om vast te leggen hoe we onze gemeente tot een nog veiligere gemeente maken.

Horen, Zien , Melden

Horen, Zien , Melden

Veiligheidsanalyse
De nota is gebaseerd op een veiligheidsanalyse, waarin de veiligheid in kaart is gebracht in 5 thema’s:

 • Veilige Woon- en Leefomgeving
 • Bedrijvigheid en Veiligheid
 • Jeugd en Veiligheid
 • Fysieke Veiligheid
 • Integriteit en Veiligheid

Binnen deze verschillende thema’s worden de meest belangrijke en voorkomende risico’s genoemd. De gemeente hecht sterk aan deze analyse, aangezien de nota nagenoeg een kopie is van de analyse. Een goed teken dat alle zaken die zijn opgevallen ook doorvertaald worden in beleid. De hele nota (onder voorbehoud van vaststellen door de gemeenteraad op 11 december) kun je hier lezen.

Jihadisme
Een punt waar veel fracties (waaronder Velsen Lokaal) aandacht voor vroegen, was de opkomst van jihadisme en radicalisering. Op dit moment is dit in Velsen nog niet aan de orde, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er op andere plaatsen in Nederland gebeurt. Süleyman Çelik liet binnen onze fractie weten dat de Kuba moskee hierin een actieve rol speelt door scherp op te letten, attent te signaleren en waar nodig zal optreden binnen de eigen gemeenschap. Dit is gelukkig nog niet nodig geweest. Buiten de gemeenschap van de moskee let de politie er scherp op, maar weet men ook dat jihadisme niet te voorspellen is.

Senioren en brand

IJmuider Courant 29-11-2014

IJmuider Courant 29-11-2014

Een wat Velsen Lokaal betreft onderbelicht risico is het toenemend aantal ouderen en hulpbehoevenden dat steeds langer thuis moet blijven. Dit is een gevolg van de nieuwe participatiewet en WMO. Aan de andere kant is er ook steeds minder personeel in verzorgingstehuizen wat hetzelfde risico in de hand speelt: ouderen die bij brand niet of moeilijk zelfstandig hun woning of verzorgingstehuis kunnen verlaten. Zie ook het artikel uit de IJmuider Courant van 29 november 2014.

Voorlichting en preventief beleid kunnen hierin een groot verschil betekenen. Velsen Lokaal heeft hier specifieke aandacht voor gevraagd.

Sociale samenhang in de wijken
In de nota komt goed naar voren dat bewoners in een wijk zelf heel veel kunnen doen om de leefbaarheid naar een hoger niveau te brengen. Tijdens de sessie werd ook door meerdere fracties de focus op sociale samenhang benadrukt, als tegenhanger van de angst voor polarisatie. De burgemeester benadrukte dat er in Velsen geen sprake is van polarisatie en dat sociale samenhang, bijvoorbeeld via de wijkplatforms, essentieel is voor het gevoel van veiligheid. Een gevoel van veiligheid is, in tegenstelling tot de veiligheidsanalyse, niet in cijfers uit te drukken, maar is meestal veel belangrijker.

Handige tools
De gemeente Velsen heeft enkele vormen van nieuwe media omarmd, om bij te kunnen dragen aan een veiligere buurt. De gemeente faciliteert hierbij, maar kan niet zonder de inzet van de inwoners van een wijk.

Horen, zien, melden is een meldpunt waar burgers zelf onveilige situaties kunnen melden. Hierbij zijn de burgers de ogen en oren van de wijkagent.

Een andere manier, meer gericht op een veilige, leefbare en schone leefomgeving is verbeterdebuurt.nl. Hier kun je ook apps voor downloaden en zelf onveilige situaties melden of suggesties doen die de buurt kunnen verbeteren. Het aardige is dat je ook gelijk ziet welke meldingen en suggesties andere buurtbewoners hebben gedaan.

Conclusie
Velsen is als top-60 gemeente een veilige plaats om te wonen en te leven en met elkaar kunnen we dat nog beter maken. Tijdens de raadsvergadering van 11 december wordt de nota vastgesteld, mogelijk aangevuld met moties en/of amendementen.

2 antwoorden
 1. T. Brouwer
  T. Brouwer zegt:

  Het wordt steeds meer een doe-het-zelf maatschappij. Wat we nodig hebben is gewoon veel meer blauw op straat, zwaardere en onherroepbare straffen en stoppen met gedogen.
  De overheid wil dat we steeds meer zelfredzamer worden, maar als het op handhaven aankomt geeft niemand thuis. Handhaving door gemeentepersoneel blijkt al heel lang niet te werken. Dus: meer blauw en meer bevoegdheden. Dat is beter dan burgers aanleiding geven om voor eigen rechter te gaan spelen.

  Beantwoorden
 2. Nathanael Korf
  Nathanael Korf zegt:

  Beste T.Brouwer,

  Dank voor je reactie. Natuurlijk moeten burgers geen eigen rechter gaan spelen en is er nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor de politie en andere handhavers.

  De maatschappij is in beweging en dat kunnen we niet negeren. Burgers willen ook steeds meer meedenken en meebeslissen en gelukkig faciliteert de overheid daar in. Een app als verbeterdebuurt.nl biedt een laagdrempelige manier voor burgers om zelf invloed uit te oefenen in de eigen buurt. Statistieken tonen aan dat een schone buurt, met aandacht voor leefbaarheid ook leidt tot minder criminaliteit en vice versa.

  We vragen niet aan burgers om zelf ‘boeven te vangen’, maar wel om actief een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de eigen buurt.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *