Sessie Pontplein

Het Pontplein is toe aan een renovatie. De raad wil deze gelegenheid aanpakken om het Pontplein direct opnieuw in te richten.

Tijdens de sessie op 12 september heeft de raad een presentatie gekregen over de herinrichting van het Pontplein.

Varianten

Na overleg met diverse experts is de gemeente gekomen tot 8 varianten. Deze varianten zijn voorgelegd aan  bedrijven, inwoners en gebruikers van het Pontplein uit de gemeente Velsen. Via dit samenspel met de belanghebbenden zijn er 5 varianten afgevallen. De overgebleven 3 zijn dus gepresenteerd aan de gemeenteraad van Velsen. Een variant is nog niet in beton gegoten, maar eerder een denkrichting die verder uitgewerkt gaat worden.

Pontplein, variant 5

De drie varianten zijn:
Variant 3 – Het behouden van het huidige Pontplein.
Variant 5 – Een viaduct voor het autoverkeer met daaronder een plein waar fietsverkeer overheen kan.
Variant 8 – Een viaduct voor het autoverkeer met daaronder tunnels waar fietsverkeer doorheen kan.

Kosten

Naast verschillende voor- en nadelen per variant, verschillen de kostenplaatjes per variant ook aanzienlijk.

Vanuit veiligheidsoverweging heeft Velsen Lokaal de voorkeur voor variant 5. Dit is gelijk ook de duurste variant met een kostenindicatie van ongeveer 18 miljoen Euro. De ‘voordeligste’ variant (nummer 3) is nog steeds niet goedkoop met een verwachte kostenpost van ongeveer 3,5 miljoen Euro. Omdat er in dat geval maar weinig verandert schieten we hier niet veel mee op.

Pontplein, variant 8

Omdat er nog geen kostendekking is gevonden is Velsen Lokaal benieuwd naar de uitwerkingen van deze plannen. De varianten worden nu gedetailleerder uitgewerkt, zodat de Raad een afgewogen keuze kan maken. De nieuwe plannen leiden ongetwijfeld tot een nieuwe variant, gebaseerd op de gepresenteerde denkrichtingen, met een goede balans tussen veiligheid en kosten.