Draagvlak samenleving voor huisvesting vluchtelingen in Missiehuis Driehuis

Naar aanleiding van het artikel in de IJmuider Courant en de brief die zij schreven aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Velsen heeft een delegatie van Velsen Lokaal gisteren een gesprek gevoerd met de briefschrijvers Ab Kraaijeveld, Herman Raspoort en Hans van Voorbergen.

Positief geluid

Velsen Lokaal, vertegenwoordigt door Peter Stam, Bram Diepstraten en ondergetekende, was de eerste partij die contact heeft opgenomen met deze heren. Na het positieve verhaal hopen we echter dat meer partijen dit voorbeeld zullen volgen. De briefschrijvers zien zichzelf zeker niet als actiegroep, maar geven wel aan dat ze een grote groep omwonenden vertegenwoordigen.

Belangrijkste conclusie is dat zij de komst van de vluchtelingen met een verblijfstatus positief tegemoet zien. Zeker in een tijd waarin veel negatief geluid is te horen, is dat een positieve verademing. De boodschap gisteren was identiek aan wat al in de brief staat: De 80 vluchtelingen zijn van harte welkom in Velsen, mits de gemeente zich inzet om de integratie zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld door te voorzien in dagbesteding en door het faciliteren in een soort huisbaas.

Huidige bewoners

Een opvallend voorstel dat niet in de brief stond, was dat zij mogelijkheden zagen voor de huidige bewoners die er als anti-kraak wonen. Als deze mensen hier kunnen blijven wonen, dan kunnen zij actief een rol spelen in de integratie van de vluchtelingen. Enkele van de huidige bewoners hebben ook al aangegeven hier wat voor te voelen.

Rol gemeente

Afgelopen dinsdag hebben deze briefschrijvers ook met wethouder Verkaik gesproken en de wethouder kan zich heel goed vinden in de voorwaarden zoals gesteld door deze heren. Enkele zaken liggen niet direct in zijn invloedsfeer, maar ook daar liggen mogelijkheden. Er klinkt in ieder geval een hoopvol geluid vanuit de gemeente om extra draagvlak voor de komst van de vluchtelingen te helpen realiseren.

De begin december in een brief aangekondigde informatieavond biedt ongetwijfeld ook weer extra invalshoeken. Deze avond volgt wsl medio januari, maar had wat Velsen Lokaal betreft al veel eerder gepland moeten zijn.

Velsen Lokaal is enthousiast over dit initiatief van deze bewoners. Niet kijken naar onmogelijkheden en vanuit weerstand, maar binnen de bestaande omstandigheden kijken hoe er het beste van te maken!

Initiatieven die hieruit voortkomen worden door Velsen Lokaal niet alleen ondersteund, maar waar mogelijk willen we dit ook actief promoten binnen de raad. Het is een mooi signaal vanuit de samenleving en dat is precies waar Velsen Lokaal voor staat!

 

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *