Groene buffer Velsen-Noord

Tijdens de raadsvergadering van 26 november heeft Velsen Lokaal  bij de behandeling van het bestemmingsplan Velsen-Noord een motie ingediend met de titel “Groene buffer Velsen-Noord”.

Concordiastraat

Buiten zaken van algemene aard was de motie toegespitst op de aanplant van bomen langs de Concordiastraat. De Concordiastraat ontsluit het industrieterrein de Grote Hout aan de zuidzijde van Velsen-Noord.

De bomen (in totaal 136 stuks) zijn al jarenlang toegezegd en zijn een wezenlijk onderdeel van de groene buffer tussen de woonkern en de industrie.

Tijdens de wijkplatformvergadering in Velsen-Noord op 4 november bleek dat toezeggingen omtrent aanplant van de bomen in het huidige plantseizoen (september 2015 – maart 2016) niet na gekomen zouden worden. Dit was het zoveelste uitstel.

Mijn betrokkenheid bij Velsen-Noord is wel bekend  en vanuit die betrokkenheid besloot ik als deelnemer aan het wijkplatform actie te gaan ondernemen. Mijn drijfveer om actie te ondernemen was niet alleen de bomen zelf, maar zeer zeker ook het keer op keer niet nakomen van afspraken/toezeggingen.

Motie niet aangenomen, doelstelling wel bereikt

Achter de schermen begonnen met het vragen om opheldering en het daarmee zetten van de nodige druk en met als laatste drukmiddel het indienen van een motie tijdens de raadsvergadering op 26 november. De motie werd helaas niet aangenomen, de hele coalitie (D’66, CDA, VVD, PVDA EN LGV ) stemde tegen. De uitgeoefende druk is achteraf toch voldoende geweest want op 1 december besloot het college toch het budget t.b.v. de aanplant van de bomen vrij te maken en alles in het werk te stellen de bomen nog dit plantseizoen te planten. Missie geslaagd, jammer alleen dat ons amendement m.b.t. de milieucategorie voor het perceel van het voormalige HIM Chemie met 17 tegen 15 werd verworpen. De insteek van Velsen Lokaal hiervan was om de bestaande milieucategorie 2 te handhaven in het nieuwe bestemmingsplan. Door het verwerpen van het amendement is de milieucategorie verhoogd naar 3.2.

Het is bijzonder jammer dat een meerderheid van de raad (D’66, VVD, LGV en CDA) niet heeft gekozen voor de leefbaarheid op de grens van wonen en werken.

De motie en het amendement zijn via deze links te lezen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *