Doelgroepenvervoer Velsen – koppeling in de regio

De gemeenteraad is geïnformeerd over de voorbereidingen, die het college treft voor een netwerk van het doelgroepenvervoer in de regio. Doelgroepenvervoer is een systeem waarbij zoveel mogelijk vormen van vervoer aan elkaar gekoppeld wordt. Het biedt mensen die door een fysieke, verstandelijke en of psychische beperking minder eenvoudig of niet met het gewone openbare vervoer kunnen reizen.

doelgroepenvervoer

Samenwerking is gezocht met de gemeenten rondom Velsen. Zo ontstaat er een breed netwerk tussen Zuid-Kennemerland, de IJmond en de gemeente Haarlemmermeer.

De voorbereidingen zijn nu in een fase, dat via Europese aanbesteding vervoerspartijen worden uitgenodigd. Als alles goed verloopt, zal dit systeem per 1 januari 2017 ingaan. Velsen Lokaal vindt het een positieve ontwikkeling. Het college zegt dat de prijs en kwaliteit van nu het uitgangspunt is. Daar heeft Velsen Lokaal enige twijfel over, omdat het altijd nog een open eind financiering betreft. We weten namelijk niet of het budget toereikend is en als dat niet genoeg is, of dan de kwaliteit wel op peil blijft. Toegezegd is dat alle vrijwilligersorganisaties, zoals de OIG/IHD, die nu ook vervoersdiensten aanbieden, meegenomen worden in het toekomstige netwerk.
Velsen Lokaal heeft aangedrongen op tijdige communicatie naar alle betrokkenen en vertrouwt er op dat de WMO-raad nauw betrokken blijft bij de verdere stappen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *