Wet maatschappelijke ondersteuning Velsen – niemand buiten de boot

Er is nogal wat veranderd dit jaar op het gebied van de zorg voor zowel zorgbehoevenden als voor gemeenten. Sinds begin dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot aantal zorgtaken. Waaronder de maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de wet maatschappelijke ondersteuning geeft de gemeente hulp thuis bij mensen die dat nodig hebben. Omdat er veel is veranderd moest onze lokale verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast worden. De gemeenteraad heeft deze verordening donderdag 26 november vastgesteld. Wel met een belangrijke aanpassing die door Velsen Lokaal en LGV in Velsen, en andere lokale partijen in de IJmond is voorgesteld. 

Wet maatschappelijke ondersteuning Velsen 2015 (Wmo 2015)

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel om iedereen actief deel te laten nemen aan de samenleving. Ook als dat niet (meer) gemakkelijk gaat. Bij de uitvoering van de Wmo wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van burgers en samenleving. Dit betekent dat iedereen die hulp of zorg nodig heeft, dat in eerste instantie vraagt aan mensen uit zijn/haar omgeving. Of daarvoor de mogelijkheid van verzekeringen of andere hulpmogelijkheden gebruikt. Als dat allemaal niet tot de juiste hulp of zorg leidt, kunnen mensen een beroep doen op de gemeente. Dat kunnen chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en mensen met een psychische aandoening zijn. De Wmo is er voor mensen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaren op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer. Voor mensen die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een mogelijke oplossing. Ondersteuning kan gegeven worden in de vorm van hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning, of in de vorm van huishoudelijke hulp, vervoer, begeleiding, dagbesteding, etc. Via de hulpwijzer Velsen kunt u specifieke informatie vinden over alle vormen van hulp en zorg. Zodra u de hulp niet (meer) zelf kunt regelen, kunt u een beroep doen op de gemeente.

Verordening maatschappelijke ondersteuning – hardheidsclausule

Om de wet goed en duidelijk uit te kunnen voeren, heeft de gemeente Velsen een aantal gemeentelijke regels vastgelegd in een zogenaamde verordening maatschappelijke ondersteuning. Door de grote veranderingen moest deze verordening aangepast worden. Voor Velsen Lokaal is van belang dat niemand buiten de boot mag vallen. Omdat te waarborgen hebben alle lokale partijen in de IJmond in hun gemeenteraden voorgesteld om een zogenaamde hardheidsclausule op te nemen. Een hardheidsclausule is een mogelijkheid voor de gemeente om af te wijken van dwingende regelgeving. hardheidsclausuleTijdens het debat in de Velsense gemeenteraad was niet iedere partij overtuigd van de noodzaak. Het CDA en de PvdA bleven hameren op hun mening dat de maatwerkvoorziening in de Wmo voldoende waarborgen bevat om in te spelen op persoonlijke omstandigheden. Velsen Lokaalraadslid Bram Diepstraten toonde echter met een praktijkvoorbeeld aan dat in sommige gevallen die waarborgen niet voldoende zijn. Met name als het gaat om inkomensgrenzen die worden gehanteerd om de hoogte van een eventuele eigen bijdrage te bepalen of überhaupt te bepalen of de gemeente een voorziening regelt. Bijvoorbeeld als iemand vlak voor of tijdens het onderzoek zijn of haar baan verliest, maar de inkomensgegevens van een jaar daarvoor worden gebruikt. Natuurlijk moeten regels worden gehanteerd, maar we moeten ook de mogelijkheid open houden om in schrijnende gevallen af te wijken van die regels. Omdat Bram onder andere met zijn betoog GroenLinks wist te overtuigen, werd het wijzigingsvoorstel in de gemeenteraad aangenomen. Ook in Heemskerk en Beverwijk werd dit wijzigingsvoorstel aangenomen.

Dit garandeert dat niemand in de IJmond die zonder hulp niet zelfredzaam kan zijn, buiten de boot zal vallen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *