Tag Archief van: santpoort-zuid

Continuïteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend groot € 49.500,-.

Lees meer

Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Lees meer

Echt waar?!

Op 27 februari plaatse de gemeente Velsen een bericht op Facebook dat bekendmakingen niet meer in de krant komen. Nog dezelfde dag klom de fractie van Velsen Lokaal in de pen en stelde raadsvragen.

Lees meer

Participatie 2.0

Dat Velsen lokaal participatie hoog op de agenda heeft, en hier al veel vooruitgang in heeft geboekt in de eerste helft van deze raadsperiode, is algemeen bekend. Maar nu is er een participatie 2.0 ontstaan, aldus een Facebook gebruiker van Je bent een IJmuidenaar als…

Lees meer

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Lees meer

Sessie Missiehuis

Op 13 februari 2020 werd een sessie gehouden over het start- en participatiedocument voor de bouw van woningen op het terrein van het Missiehuis in Driehuis. 

Lees meer

Participatieraad van Velsen.

Waarom deze sessie? 

Sinds april 2018 heeft elke IJmond gemeenten een Participatieraad, bestaande uit betrokken inwoners, – vrijwilligers -, die de gemeente ondersteunt bij het vroegtijdig, meer en beter betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners bij de besluitvorming van de gemeente. Dit is vanuit landelijke wetgeving geregeld. De Participatieraad richt zich op het proces in tegenstelling tot de WMO adviesraden, die we hiervoor hadden en die zich veel meer op de inhoud richtten. 

We zijn nu 2 jaar verder en gemeenteraadsleden hebben aangegeven geïnformeerd te willen worden over de stand van zaken. Het was wat ons betreft wat stil vanuit de Participatieraad.

Gelukkig wilde de Participatieraad zelf ook graag beter in beeld komen en daarom werd deze sessie gisteren georganiseerd.

Onderwerpen van gesprek

De leden van de Participatieraad hebben gisterenavond uitleg aan ons gegeven en verwachtingen opgehaald.

Er zijn door raadsleden kritische vragen aan zowel de Participatieraad, als aan wethouder Marianne Steijn gesteld over de opzet, het doel, het bereik, de effectiviteit en invloed van de Participatieraad.

Vragen die aan bod kwamen waren:

1) Hoe bereikt de Participatieraad bijvoorbeeld de sleutelfiguren, was een veel gestelde vraag. Er zijn  namelijk veel doelgroepen die lastig te bereiken zijn, zoals de GGZ-groep, jongeren die zich niet hebben aangesloten bij een organisatie, eenzame mensen, anderstaligen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking.

De Participatieraad gaf aan dat zij hier ook tegenaan lopen. In een project rond mantelzorg waren mantelzorgers ook lastig te vinden, omdat veel mantelzorgers zich niet bewust zijn van het feit dat zij  mantelzorgers zijn. Het vinden van de groep wordt hierdoor des te ingewikkelder.

2) Hoe kunnen we de resultaten van de Participatieraad beter zichtbaar maken? Velsen Lokaal stelde deze vraag, in de wetenschap dat er in dit kader al een kernboodschap geformuleerd is, een website gelanceerd, en een interview is gepubliceerd in de IJmuider Courant. 

Door projecten aan te pakken, gewoon te doen, hoopt de Participatieraad haar naamsbekendheid te vergroten en een sneeuwbal-effect te creëren. 

3) Waar loopt de Participatieraad zelf tegenaan en wat heeft zij nog nodig?

De Raad gaf aan dat het een nieuw, ingewikkeld groeiproces is, dat meer tijd nodig heeft om goed uit de verf te komen. Ook zou zij graag meer ondersteuning vanuit de gemeente wensen. 

4? Zijn de financiële middelen die zij ter beschikking gesteld hebben gekregen  voldoende?

Wat dit punt betreft was er gelukkig geen probleem. Het budget is de komende tijd zeker nog toereikend. 

5) Hoe realiseren we meer daadwerkelijke participatietafels? Ook dat was een vraagstuk waar de Participatieraad zelf nog mee aan het stoeien was.

Opbrengst van de avond en hoe nu verder?

Gisterenavond werd duidelijk dat de Participatieraad haar rol als intermediair tussen de vele doelgroepen van het sociaal domein en de gemeente nog wel beter moet vinden, maar dat daar echt meer tijd voor nodig is.  We sloten de sessie af met de vraag waar we in 2025 staan met de Participatieraad en we deelden de wens dat er dan een zeer toegankelijk e Participatieraad staat, die door alle burgers makkelijk gevonden wordt en die functioneert op de wijze zoals zij is bedacht.

Werken aan het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

Dit plan wordt ontwikkeld voor de komende 16 jaar (2021 tot 2037). Een lange periode waarbij alle Velsense scholen, inclusief de gymzalen, worden onderworpen aan nieuwe eisen, zoals duurzaamheid, renovatie van schoolgebouwen en bredere voorzieningen van de scholen in de wijk.

Lees meer

Respecteer de natuur!

Op zondag 9 februari trok storm Ciara over Nederland. Hoe fascinerend een zware storm er aan de kust ook uitziet, de kracht van wind en water moet je nooit onderschatten.

Lees meer

Verboden wapenbezit

“Tieners opgepakt voor gewelddadige overval met wapens”, “Machinegeweer, zwaarden en granaten: bijna 200 wapens ingeleverd in Zaanstad” en “Wapens inleveren zonder strafvervolging”. Dit zijn de koppen van drie recente krantenartikelen.

Lees meer