Tag Archief van: Velsen Zuid

Kenter Jeugdhulp in zwaar weer

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in deze regio. Jaarlijks biedt zij hulp aan zo’n 5.000 kinderen en gezinnen, vari√ęrend van ambulante gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot en met jeugdhulp met verblijf. Op dit moment zijn 310 Velsense gezinnen in zorg bij Kenter.¬†

Lees meer

Blog Bram Diepstraten: Ode aan Velsense topsporters

Eind februari 2020 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Corona was nog ver weg in China. In een bomvol Thaliatheater eerden we de winnaars van nationale en internationale kampioenschappen uit 2019 tijdens het Sportgala(externe link). Hoe anders zien de wereld en ons leven er nu uit. Deze week zijn de banners met de Velsense sporters van het jaar 2019 opgehangen bij sporthal IJmuiden-Oost. In deze onzekere tijd wil ik onze topsporters, die door de maatregelen nu niet goed kunnen trainen en al helemaal geen wedstrijden kunnen spelen, rijden of varen, een hart onder de riem steken. Daarom deze ode aan onze topsporters.

Lees meer

Velsen Lokaal & COVID-19

Sinds een aantal weken is het leven van veel mensen veranderd. We leven in quarantaine en houden ons zo goed mogelijk aan alle afspraken. Ook zoeken we manieren om het normale werk door te laten gaan en wij doen dat zo:

Lees meer

Continu√Įteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de¬†begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een¬†subsidieaanvraag ingediend groot ‚ā¨ 49.500,-.

Lees meer

Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Lees meer

Echt waar?!

Op 27 februari plaatse de gemeente Velsen een bericht op Facebook dat bekendmakingen niet meer in de krant komen. Nog dezelfde dag klom de fractie van Velsen Lokaal in de pen en stelde raadsvragen.

Lees meer

Participatie 2.0

Dat Velsen lokaal participatie hoog op de agenda heeft, en hier al veel vooruitgang in heeft geboekt in de eerste helft van deze raadsperiode, is algemeen bekend. Maar nu is er een participatie 2.0 ontstaan, aldus een Facebook gebruiker van Je bent een IJmuidenaar als…

Lees meer

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Lees meer

Sessie Missiehuis

Op 13 februari 2020 werd een sessie gehouden over het start- en participatiedocument voor de bouw van woningen op het terrein van het Missiehuis in Driehuis. 

Lees meer

Participatieraad van Velsen.

Waarom deze sessie? 

Sinds april 2018 heeft elke IJmond gemeenten een Participatieraad, bestaande uit betrokken inwoners, – vrijwilligers -, die de gemeente ondersteunt bij het vroegtijdig, meer en beter betrekken van cli√ęnten en ge√Įnteresseerde inwoners bij de besluitvorming van de gemeente. Dit is vanuit landelijke wetgeving geregeld. De Participatieraad richt zich op het proces in tegenstelling tot de WMO adviesraden, die we hiervoor hadden en die zich veel meer op de inhoud richtten. 

We zijn nu 2 jaar verder en gemeenteraadsleden hebben aangegeven ge√Įnformeerd te willen worden over de stand van zaken. Het was wat ons betreft wat stil vanuit de Participatieraad.

Gelukkig wilde de Participatieraad zelf ook graag beter in beeld komen en daarom werd deze sessie gisteren georganiseerd.

Onderwerpen van gesprek

De leden van de Participatieraad hebben gisterenavond uitleg aan ons gegeven en verwachtingen opgehaald.

Er zijn door raadsleden kritische vragen aan zowel de Participatieraad, als aan wethouder Marianne Steijn gesteld over de opzet, het doel, het bereik, de effectiviteit en invloed van de Participatieraad.

Vragen die aan bod kwamen waren:

1) Hoe bereikt de Participatieraad bijvoorbeeld de sleutelfiguren, was een veel gestelde vraag. Er zijn  namelijk veel doelgroepen die lastig te bereiken zijn, zoals de GGZ-groep, jongeren die zich niet hebben aangesloten bij een organisatie, eenzame mensen, anderstaligen, laaggeletterden of mensen met een verstandelijke beperking.

De Participatieraad gaf aan dat zij hier ook tegenaan lopen. In een project rond mantelzorg waren mantelzorgers ook lastig te vinden, omdat veel mantelzorgers zich niet bewust zijn van het feit dat zij  mantelzorgers zijn. Het vinden van de groep wordt hierdoor des te ingewikkelder.

2) Hoe kunnen we de resultaten van de Participatieraad beter zichtbaar maken? Velsen Lokaal stelde deze vraag, in de wetenschap dat er in dit kader al een kernboodschap geformuleerd is, een website gelanceerd, en een interview is gepubliceerd in de IJmuider Courant. 

Door projecten aan te pakken, gewoon te doen, hoopt de Participatieraad haar naamsbekendheid te vergroten en een sneeuwbal-effect te cre√ęren. 

3) Waar loopt de Participatieraad zelf tegenaan en wat heeft zij nog nodig?

De Raad gaf aan dat het een nieuw, ingewikkeld groeiproces is, dat meer tijd nodig heeft om goed uit de verf te komen. Ook zou zij graag meer ondersteuning vanuit de gemeente wensen. 

4? Zijn de financi√ęle middelen die zij ter beschikking gesteld hebben gekregen  voldoende?

Wat dit punt betreft was er gelukkig geen probleem. Het budget is de komende tijd zeker nog toereikend. 

5) Hoe realiseren we meer daadwerkelijke participatietafels? Ook dat was een vraagstuk waar de Participatieraad zelf nog mee aan het stoeien was.

Opbrengst van de avond en hoe nu verder?

Gisterenavond werd duidelijk dat de Participatieraad haar rol als intermediair tussen de vele doelgroepen van het sociaal domein en de gemeente nog wel beter moet vinden, maar dat daar echt meer tijd voor nodig is.  We sloten de sessie af met de vraag waar we in 2025 staan met de Participatieraad en we deelden de wens dat er dan een zeer toegankelijk e Participatieraad staat, die door alle burgers makkelijk gevonden wordt en die functioneert op de wijze zoals zij is bedacht.