Formatie Velsen succesvol afgerond

Met trots kunnen wij melden dat de formatie in Velsen succesvol is afgerond. Komende donderdag 31 mei worden de nieuwe wethouders voorgedragen voor benoeming door de gemeenteraad. Namens Velsen Lokaal zal Bram Diepstraten door de raad worden benoemd en geïnstalleerd.

Bram Diepstraten

Bram Diepstraten

Eindrapport formatie

Komende donderdag wordt de formatiefase na de verkiezingen formeel afgerond met de installatie van een nieuw college van B&W voor de komende 4 jaar. Formateur Bram Diepstraten heeft zijn eindrapportage gisteren naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin gaat hij in op het verloop van de onderhandelingen en de onderhandelingsresultaten.

Raadsakkoord leidend

Eerder konden we al melden dat alle partijen in de gemeenteraad nu meewerken aan een raadsakkoord. We zijn dankbaar dat we elkaar hebben kunnen vinden in het aanpassen van het proces. Daarom heeft de formateur ook het proces om te komen tot een collegeprogramma in overleg met de kandidaat-wethouders aangepast.

Voorlopig collegeprogramma

Er is nog geen vastgesteld raadsakkoord. Daarom gaat het nieuwe college aan de slag op basis van een voorlopig collegeprogramma. Daarin staat hoe het college aan de slag wil met het raadsakkoord en hoe het wil komen tot een definitief collegeprogramma. Het voorlopige programma is te vinden in de eindrapportage.

Wethouder Velsen Lokaal

Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Als de raad instemt met de voordracht gaat Bram zich o.a. bezighouden met democratische vernieuwing, openbare ruimte en mobiliteit. Komende vrijdag wordt de gedetailleerde portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer

Klaar voor de verkiezingen!

Op 22 november was er een besloten ledenvergadering van Velsen Lokaal. Hoewel alle ledenvergaderingen belangrijk zijn, stijgt deze er eens in de vier jaar toch boven uit. Tijdens de vergadering voorafgaand aan de verkiezingen wordt namelijk de kandidatenlijst (inclusief lijsttrekker) en het verkiezingsprogramma vastgesteld.  Lees meer

Lijsttrekker voor verkiezingen 2018

De leden van Velsen Lokaal kozen woensdagavond 22 november de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. Onder groot applaus werd BRAM DIEPSTRATEN benoemd tot de nieuwe lijsttrekker voor Velsen Lokaal. Lees meer

Concept verkiezingsprogramma 2018: meer samen, samen meer!

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gegeven voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Sinds die dag staat het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen online. Waarom een concept? Het motto van ons programma is MEER SAMEN, SAMEN MEER. Velsen Lokaal wil veel meer samen doen met inwoners en ondernemers, want dan bereik je samen meer.

Velsen Lokaal, meer samen, samen meer

Denk mee over ons verkiezingsprogramma

Daarom willen we graag weten wat je van ons concept programma vindt. Download hier het concept. Je kunt je opmerkingen en suggesties tot 15 november 2017 aan ons doorgeven.

Dat kan via:

We kijken uit naar jouw reactie!

Je krijgt altijd een reactie terug, zodat je weet wat wij met jouw opmerkingen doen. Als je onze Facebook-pagina liket, blijf je voortaan op de hoogte van onze inzet voor Velsen en haar inwoners.

Team Velsen Lokaal