Tag Archief van: verkiezingen

Anders formeren: breed draagvlak voor formatieproces

Velsen Lokaal informateur Nathanael Korf heeft op donderdag 29 maart tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad het procesvoorstel voor het vormen van een nieuwe coalitie toegelicht. Als grootste partij hebben wij het initiatief genomen voor het formatieproces. Wij gaan het anders doen, in de geest van ons verkiezingsprogramma, waarin democratische vernieuwing een belangrijk speerpunt is. Bemoedigend was dat onze aanpak breed gesteund werd in de gemeenteraad. Lees meer

Klaar voor de verkiezingen!

Op 22 november was er een besloten ledenvergadering van Velsen Lokaal. Hoewel alle ledenvergaderingen belangrijk zijn, stijgt deze er eens in de vier jaar toch boven uit. Tijdens de vergadering voorafgaand aan de verkiezingen wordt namelijk de kandidatenlijst (inclusief lijsttrekker) en het verkiezingsprogramma vastgesteld.  Lees meer

Bram Diepstraten kandidaat voor de Provinciale Staten van Noord Holland

bram-diepstratenOns fractielid Bram Diepstraten is onlangs voorzitter geworden van een nieuwe politieke partij Hart voor Holland. Lees meer

Laatste campagne- en debatdag zeer succesvol

Het was duidelijk merkbaar: de inwoners van Velsen voelen de komst van aanstaande woensdag, de dag waarop Velsen een nieuwe raad gaat kiezen voor de komende 4 jaar. Velsen Lokaal had nog een paar extra ‘ijzers in het vuur’.

‚ÄĘ Velsen Lokaal zet haar eigen programma nog eens duidelijk neer tijdens laatste lijsttrekkersdebat
‚ÄĘ Vooral PvdA, CDA en D66 maakten HOV zelf tot het ‘hete hangijzer’

buig1

Lijsttrekker Ronald Vennik (PvdA) buigt het hoofd voor de HOV argumenten van lijsttrekker Marianne Vos van Velsen Lokaal

Daar waar we de afgelopen weken vooral ons merk hebben neergezet, ging het gisteren vooral om onze inhoud. Kort en bondig omschreven standpunten, onttrokken vanuit ons heldere verkiezingsprogramma. Maar liefst 3500 flyers werden in hoog tempo uitgedeeld en verspreid in een aantal wijken van Velsen. Daarnaast plaatsten we nog eens 50 extra verkiezingsborden, met name in de buurt van de vele stembureaus in onze gemeente.¬†Met deze acties sloten we een reeks van campagnedagen af, waarin onze beide 100% elektrische auto’s symbool stonden voor onze slogan #verantwoordvooruit.

Debat

In het laatste debat maakte lijsttrekker Marianne Vos ‘gehakt’ van wat velen toch het verkiezingsitem van Velsen zijn gaan noemen: ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer’. We kunnen het ons voorstellen dat het zo langzamerhand niet meer duidelijk is hoe het nu zit. Natuurlijk gaat het project HOV door, daar is immers ooit een besluit in meerderheid over genomen. Maar alle stukjes van de gehele route hebben hun eigen besluitvorming. En juist in √©√©n van die stukjes wil Velsen Lokaal een andere oplossing. De zogenaamde ondertunneling (daar waar de nieuwe busroute de bestaande trein kruist op de route Driehuis/Santpoort), is een kostenpost van ca. 35 miljoen euro (ongeveer 50% van de totale kosten). Velsen Lokaal wil vooral die dure ondertunneling tegenhouden en op een andere – en vooral goedkopere – wijze oplossen. ‘Als ook de provincie met ons zou willen meedenken, dan zou een deel van dat geld namelijk ingezet kunnen worden voor een ander deel van het HOV, namelijk de bootverbinding Velsen-Amsterdam, een door velen gekoesterde wens’.

Woensdag

Woensdag wordt een spannende dag. Want dan is aan u de keuze welke partijen en welke kandidaten de raad van Velsen gaan vormen. 33 betrokken Velsenaren zullen dan als volksvertegenwoordiger de komende vier jaar voor u actief zijn en opkomen voor uw belangen. Velsen Lokaal heeft de afgelopen 4 jaar bewezen een betrouwbare partner te zijn, bleef bij heldere standpunten en werkte samen daar waar het kon. Soms harde oppositie, vaak compromis zoekend in het algemeen belang. Die positie willen wij in een te vormen coalitie voortzetten en mede verantwoordelijkheid nemen in het college van B&W. Het is nu aan u!

 

Column Bart Tijl: evaluatie van mijn eerste deelname aan een debat

Het is afgelopen zaterdagavond, thuis op de bank zittend, een biertje drinkend en het verkiezingsdebat eens fors evaluerend. Ik mocht voor het eerst deelnemen aan een debat als kandidaat raadslid. Reuze benieuwd hoe mensen, die allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk het zo goed mogelijk besturen van de gemeente waarin zij allemaal wonen, een dergelijk debat met elkaar aangaan.

bart-tijlEr ging een wereld voor mij open, vandaar het noodzakelijke ‘herstel’ met het biertje.¬†Het debat begon met zorg en welzijn.¬†Gelukkig is eenieder het hier wel over eens dat het om wellicht het belangrijkste dossier gaat.¬†Er is hier en daar nogal wat onduidelijkheid over wat nu zogenaamde kerntaken zijn en wat niet.¬†Velsen Lokaal vindt dat je je niet moet gaan zitten bekvechten over de definitie van kerntaken, word het met elkaar eens wat belangrijk is en ga aan het werk.¬†Maar de urgentie rondom zorg en welzijn wordt gelukkig wel onderkend.
Dan is het toch jammer dat men op het geboden podium niet veel verder komt als het bevestigen dat de mantelzorgers ontlast moeten worden. Velsen Lokaal heeft gelukkig al onder de aandacht gebracht dat breed gedragen communicatie van vitaal belang is om dergelijke complexe processen een plek te geven in onze samenleving. Wil je er op 1 januari 2015 echt klaar voor zijn, blijf in overleg met de instellingen en stem vervolgens de bevindingen met de besturen van de buurgemeenten af.

Het tweede punt waarop men mocht schieten, de centrumplannen van IJmuiden en de HOV, bood ook weer een fraai schouwspel.¬†Dat de gaten in IJmuiden een opvulling verdienen, daar is iedereen het mee eens.¬†Ook hier snapt Velsen Lokaal de oproep van de burger: ‘Kom nu eindelijk eens met concrete plannen’.¬†Dat de praktijk vaak lastiger is, is veelal moeilijker te verkopen, juist in deze tijd van verkiezingen.

Zes jaar geleden, in 2008 dus, is besloten tot aanleg van de HOV. Als er iemand tegen was had hij of zij er toen bij moeten zijn en de bezwaren in moeten brengen, want de aanleg zou rap een aanvang nemen. Je was zomaar te laat als indiener, op een typische wijze verwoord door Henk Wijkhuisen van D66. Inmiddels zijn we dus zes jaar verder, slechts de eerste stukjes van het traject zijn gerealiseerd, echter nog geen R-Net bus te bekennen en dat zal nog wel even duren. Wellicht dat door het verstrijken van de jaren er toch wat zaken veranderd zijn, er komen toch steeds meer argumenten en (her)overwegingen beschikbaar. Is dit dan allemaal zulke onzin? Durf dit toch gewoon opnieuw te toetsen. Laat het traject nog eens beoordelen, misschien dat het voortschrijdende inzicht nog meer overtuiging kan brengen. Als je als partij zo overtuigd bent van de noodzaak van het traject, dan zou je dat aan moeten durven. Velsen Lokaal is voor hoogwaardig openbaar vervoer, maar tegen bepaalde delen van het tracé.

Vervolgens ging het derde hoofdstuk over Cultuur. Naar voren kwam heel duidelijk dat er voor de jeugd meer tot stand gebracht moet worden als vertier in de gemeente. De partijen zijn het hier wel over eens, dus ook hier zegt Velsen Lokaal: de komende vier jaar gaan we dit aanpakken. Het Witte Theater blijft daarbij een belangrijk item, maar nog steeds pijnlijk dossier. Velsen Lokaal is van mening dat de activiteiten voortgezet moeten kunnen worden. Ga weer in overleg met de organisatie en maak stevige plannen, zodat jong en oud een cultureel podium behouden.

Zelf heb ik veel opgestoken van het debat, de dynamiek van de komende verkiezingen was goed voelbaar. Velsen Lokaal heeft goede plannen en gaat graag de komende vier jaar zorgen voor duidelijke politiek met daadkracht. Verantwoord vooruit. Doet u mee?

Kijk naar de samenvatting van het eerste debat van afgelopen zaterdag 1 maart

Het was een leuke afsluiting van onze eerste campagne dag. Kijk en luister naar een heel team nieuwe kandidaten voor de komende verkiezingen op 19 maart. Een leuke mix van ‘jong en minder jong’, vrouwen en mannen uit alle partijen.

‚ÄĘ Kom op 8 en 15 maart naar de bibliotheek aan het Dudokplein voor nog twee inspirerende debatten verzorgd door IJmuider Courant, RTV Seaport en Bibliotheek Velsen

Met dank aan alle mensen die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt, ook achter de schermen.