Column Bart Tijl: evaluatie van mijn eerste deelname aan een debat

Het is afgelopen zaterdagavond, thuis op de bank zittend, een biertje drinkend en het verkiezingsdebat eens fors evaluerend. Ik mocht voor het eerst deelnemen aan een debat als kandidaat raadslid. Reuze benieuwd hoe mensen, die allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk het zo goed mogelijk besturen van de gemeente waarin zij allemaal wonen, een dergelijk debat met elkaar aangaan.

bart-tijlEr ging een wereld voor mij open, vandaar het noodzakelijke ‘herstel’ met het biertje.¬†Het debat begon met zorg en welzijn.¬†Gelukkig is eenieder het hier wel over eens dat het om wellicht het belangrijkste dossier gaat.¬†Er is hier en daar nogal wat onduidelijkheid over wat nu zogenaamde kerntaken zijn en wat niet.¬†Velsen Lokaal vindt dat je je niet moet gaan zitten bekvechten over de definitie van kerntaken, word het met elkaar eens wat belangrijk is en ga aan het werk.¬†Maar de urgentie rondom zorg en welzijn wordt gelukkig wel onderkend.
Dan is het toch jammer dat men op het geboden podium niet veel verder komt als het bevestigen dat de mantelzorgers ontlast moeten worden. Velsen Lokaal heeft gelukkig al onder de aandacht gebracht dat breed gedragen communicatie van vitaal belang is om dergelijke complexe processen een plek te geven in onze samenleving. Wil je er op 1 januari 2015 echt klaar voor zijn, blijf in overleg met de instellingen en stem vervolgens de bevindingen met de besturen van de buurgemeenten af.

Het tweede punt waarop men mocht schieten, de centrumplannen van IJmuiden en de HOV, bood ook weer een fraai schouwspel.¬†Dat de gaten in IJmuiden een opvulling verdienen, daar is iedereen het mee eens.¬†Ook hier snapt Velsen Lokaal de oproep van de burger: ‘Kom nu eindelijk eens met concrete plannen’.¬†Dat de praktijk vaak lastiger is, is veelal moeilijker te verkopen, juist in deze tijd van verkiezingen.

Zes jaar geleden, in 2008 dus, is besloten tot aanleg van de HOV. Als er iemand tegen was had hij of zij er toen bij moeten zijn en de bezwaren in moeten brengen, want de aanleg zou rap een aanvang nemen. Je was zomaar te laat als indiener, op een typische wijze verwoord door Henk Wijkhuisen van D66. Inmiddels zijn we dus zes jaar verder, slechts de eerste stukjes van het traject zijn gerealiseerd, echter nog geen R-Net bus te bekennen en dat zal nog wel even duren. Wellicht dat door het verstrijken van de jaren er toch wat zaken veranderd zijn, er komen toch steeds meer argumenten en (her)overwegingen beschikbaar. Is dit dan allemaal zulke onzin? Durf dit toch gewoon opnieuw te toetsen. Laat het traject nog eens beoordelen, misschien dat het voortschrijdende inzicht nog meer overtuiging kan brengen. Als je als partij zo overtuigd bent van de noodzaak van het traject, dan zou je dat aan moeten durven. Velsen Lokaal is voor hoogwaardig openbaar vervoer, maar tegen bepaalde delen van het tracé.

Vervolgens ging het derde hoofdstuk over Cultuur. Naar voren kwam heel duidelijk dat er voor de jeugd meer tot stand gebracht moet worden als vertier in de gemeente. De partijen zijn het hier wel over eens, dus ook hier zegt Velsen Lokaal: de komende vier jaar gaan we dit aanpakken. Het Witte Theater blijft daarbij een belangrijk item, maar nog steeds pijnlijk dossier. Velsen Lokaal is van mening dat de activiteiten voortgezet moeten kunnen worden. Ga weer in overleg met de organisatie en maak stevige plannen, zodat jong en oud een cultureel podium behouden.

Zelf heb ik veel opgestoken van het debat, de dynamiek van de komende verkiezingen was goed voelbaar. Velsen Lokaal heeft goede plannen en gaat graag de komende vier jaar zorgen voor duidelijke politiek met daadkracht. Verantwoord vooruit. Doet u mee?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *