Tag Archief van: debat

Campagne activiteiten Velsen Lokaal

Zoals je inmiddels wel weet beperkt Velsen Lokaal zich niet tot verkiezingstijd om zichtbaar op straat aanwezig te zijn. Het is wel zo dat we de komende weken in aanloop naar de verkiezingen uiteraard nog veel zichtbaarder zijn! Lees meer

Column Bart Tijl: evaluatie van mijn eerste deelname aan een debat

Het is afgelopen zaterdagavond, thuis op de bank zittend, een biertje drinkend en het verkiezingsdebat eens fors evaluerend. Ik mocht voor het eerst deelnemen aan een debat als kandidaat raadslid. Reuze benieuwd hoe mensen, die allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk het zo goed mogelijk besturen van de gemeente waarin zij allemaal wonen, een dergelijk debat met elkaar aangaan.

bart-tijlEr ging een wereld voor mij open, vandaar het noodzakelijke ‘herstel’ met het biertje.¬†Het debat begon met zorg en welzijn.¬†Gelukkig is eenieder het hier wel over eens dat het om wellicht het belangrijkste dossier gaat.¬†Er is hier en daar nogal wat onduidelijkheid over wat nu zogenaamde kerntaken zijn en wat niet.¬†Velsen Lokaal vindt dat je je niet moet gaan zitten bekvechten over de definitie van kerntaken, word het met elkaar eens wat belangrijk is en ga aan het werk.¬†Maar de urgentie rondom zorg en welzijn wordt gelukkig wel onderkend.
Dan is het toch jammer dat men op het geboden podium niet veel verder komt als het bevestigen dat de mantelzorgers ontlast moeten worden. Velsen Lokaal heeft gelukkig al onder de aandacht gebracht dat breed gedragen communicatie van vitaal belang is om dergelijke complexe processen een plek te geven in onze samenleving. Wil je er op 1 januari 2015 echt klaar voor zijn, blijf in overleg met de instellingen en stem vervolgens de bevindingen met de besturen van de buurgemeenten af.

Het tweede punt waarop men mocht schieten, de centrumplannen van IJmuiden en de HOV, bood ook weer een fraai schouwspel.¬†Dat de gaten in IJmuiden een opvulling verdienen, daar is iedereen het mee eens.¬†Ook hier snapt Velsen Lokaal de oproep van de burger: ‘Kom nu eindelijk eens met concrete plannen’.¬†Dat de praktijk vaak lastiger is, is veelal moeilijker te verkopen, juist in deze tijd van verkiezingen.

Zes jaar geleden, in 2008 dus, is besloten tot aanleg van de HOV. Als er iemand tegen was had hij of zij er toen bij moeten zijn en de bezwaren in moeten brengen, want de aanleg zou rap een aanvang nemen. Je was zomaar te laat als indiener, op een typische wijze verwoord door Henk Wijkhuisen van D66. Inmiddels zijn we dus zes jaar verder, slechts de eerste stukjes van het traject zijn gerealiseerd, echter nog geen R-Net bus te bekennen en dat zal nog wel even duren. Wellicht dat door het verstrijken van de jaren er toch wat zaken veranderd zijn, er komen toch steeds meer argumenten en (her)overwegingen beschikbaar. Is dit dan allemaal zulke onzin? Durf dit toch gewoon opnieuw te toetsen. Laat het traject nog eens beoordelen, misschien dat het voortschrijdende inzicht nog meer overtuiging kan brengen. Als je als partij zo overtuigd bent van de noodzaak van het traject, dan zou je dat aan moeten durven. Velsen Lokaal is voor hoogwaardig openbaar vervoer, maar tegen bepaalde delen van het tracé.

Vervolgens ging het derde hoofdstuk over Cultuur. Naar voren kwam heel duidelijk dat er voor de jeugd meer tot stand gebracht moet worden als vertier in de gemeente. De partijen zijn het hier wel over eens, dus ook hier zegt Velsen Lokaal: de komende vier jaar gaan we dit aanpakken. Het Witte Theater blijft daarbij een belangrijk item, maar nog steeds pijnlijk dossier. Velsen Lokaal is van mening dat de activiteiten voortgezet moeten kunnen worden. Ga weer in overleg met de organisatie en maak stevige plannen, zodat jong en oud een cultureel podium behouden.

Zelf heb ik veel opgestoken van het debat, de dynamiek van de komende verkiezingen was goed voelbaar. Velsen Lokaal heeft goede plannen en gaat graag de komende vier jaar zorgen voor duidelijke politiek met daadkracht. Verantwoord vooruit. Doet u mee?

Veel publieke aandacht voor interactief debat RTVSeaport richting verkiezingen

Het verliep precies zoals de programmamakers van RTVSeaport, IJmuider Courant en Bibliotheek Velsen hadden verwacht. Veel vragen, opmerkingen, protesten en dus voldoende reacties op de wisselende politici van 11 partijen achter de tafel. GertJan Huijbens trad als ‘scheidsrechter’ op.

‚ÄĘ Velsen Lokaal zette Tineke van Ombergen, Bart Tijl en S√ľleyman Celik in
‚ÄĘ Uitzending volgde op een wederom succesvolle campagnedag
‚ÄĘ Discussies vaak nog wel in de lijn van ‘coalitie versus oppositie’, rol voor gespreksleiders……

In meerdere blokken werden talrijke onderwerpen behandeld, maar de meeste reacties werden opgewekt bij de bouwputten/gaten in Velsen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, het Witte Theater en aandacht voor jongeren. Met name het HOV resulteerde in een aardig stuk interactie vanuit de actiegroep HOV Trac√© Nee, welke met een spandoek en duidelijk hoorbare ’treinfluitjes’ hun visie duidelijk maakte. Een visie die overigens prima overeenkomt met de mening van Velsen Lokaal, hoogwaardig openbaar vervoer, prima, maar streef naar een zo goedkoop mogelijke invulling door bepaalde delen van het trac√© nog eens te heroverwegen. De aanwezige coalitie partijen wilden daar niets van weten, het besluit is nu eenmaal genomen. De burger had in 2008 maar beter moeten opletten in plaats van een biertje drinken, vond Henk Wijkhuizen van D66. Die opmerking werd door het publiek letterlijk weg gefloten.

[layerslider id=”8″]
Meer aandacht voor de jongeren, zoals WiFi bij de hangplekken, leuke feesten en vooral meer vermaak, zette de politici over het algemeen wel op één lijn. Anders werd dat bij het Witte Theater. Wethouder Wim Westerman (Groen Links) voelde zich meermalen rechtstreeks aangevallen door zowel het publiek vanuit de zaal als door de voorzitter van het Witte Theater, die de wethouder de rug toekeerde en inmiddels zelf aan de slag is gegaan om financiering rond te krijgen voor het behoud van de functies van het Witte Theater. De wethouder wilde duidelijk niet toegeven hierin te traag te hebben gehandeld.

De ‘gaten’ in geheel Velsen wekte ook de nodige interactiviteit op. Ondanks het feit dat de aanwezige raadsleden geen concrete toezeggingen konden doen, liet het publiek duidelijk merken dat ze het zat zijn. Begrip voor de oorzaak is er wel, maar het wordt nu wel tijd om de zaken daadkrachtig op te pakken, was het meest gehoorde geluid. De politici konden niet veel anders doen, dan ‘beloven’ er in de komende tijd aandacht aan te geven.

GertJan Huijbens, Friso Bos en Jelle Dijkstra praatten het geheel aan elkaar en deden dat op voortreffelijke wijze. Tweets naar @debatvelsen vanuit het publiek werden samen met een aantal ingestuurde e-mails op een scherm getoond en behandeld. De samenwerking tussen RTVSeaport, Bibliotheek Velsen en de IJmuider Courant begint duidelijk zichtbare professionele trekjes te vertonen. Complimenten daarvoor.

Kijk naar de samenvatting van het eerste debat van afgelopen zaterdag 1 maart

Het was een leuke afsluiting van onze eerste campagne dag. Kijk en luister naar een heel team nieuwe kandidaten voor de komende verkiezingen op 19 maart. Een leuke mix van ‘jong en minder jong’, vrouwen en mannen uit alle partijen.

‚ÄĘ Kom op 8 en 15 maart naar de bibliotheek aan het Dudokplein voor nog twee inspirerende debatten verzorgd door IJmuider Courant, RTV Seaport en Bibliotheek Velsen

Met dank aan alle mensen die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt, ook achter de schermen.

Eerste ‘jongerendebat’ van RTVSeaport bracht vooral ‘buitenlokale’ oplossingen

De keuzes die de huidige jongeren in hun leven maken liggen verder buiten onze gemeentegrenzen dan we denken. Juist daarom was de ‘Visie op Velsen 2025’ te veel gericht op het moment waarop die visie werd gemaakt en dus niet op die verder gelegen toekomst.

‚ÄĘ Debat was eigenlijk geen debat, het was allemaal wel wat lief, echter met zo nu en dan gezonde humor
‚ÄĘ Opzet leuk gekozen, inspirerende samenwerking tussen IJmuider Courant, Bibliotheek Velsen en RTVSeaport
‚ÄĘ Visie 2036 van Velsen Lokaal biedt realistischer beeld op de werkelijkheid
‚ÄĘ Velsen is juist veel meer dan ‘alleen’ kennisrijk werken

debat

Foto: RTV Seaport/Ron Pichel

Velsen Lokaal realiseerde zich dat als enige partij en stemde tegen die visie. Niet omdat er geen goede aspecten in dat programma zaten, maar omdat het te eenzijdig gericht was. Tijdens het eerste debat uit een reeks van drie bleek juist dat de politiek te krampachtig zocht naar invloed op die jongeren. Invloed op hun gedrag in wonen, studeren en werken.

Helaas waren er geen jongeren aanwezig die vanuit het publiek hun mening  hadden kunnen geven, dat zou een welkome aanvulling zijn geweest. Velsen Lokaal heeft bij monde van Nathanael Korf duidelijk gemaakt dat de marktwerking van zowel onderwijs als bedrijfsleven zelf bepaalt welke behoeften er lokaal of juist regionaal ingevuld moeten worden. De rol van de gemeente is daarin puur gericht op het faciliteren van de mogelijkheden. Partijen kunnen van alles roepen, maar hebben er in feite weinig over te zeggen.

nathan

Nathanael Korf tijdens debat

In die zin was het allemaal gewoon ‘leuk’, maar weinig verhelderend richting het kunnen maken van een juiste politieke keuze door de kiezer op 19 maart. We hebben nog twee debatten te gaan, volgende week het interactieve debat en op 15 maart het slotdebat. We kunnen het ons best voorstellen dat kiezen anno 2014 moeilijker is dan ooit. Stem in ieder geval ‘lokaal’.