Toekomst van Stadsschouwburg Velsen

De Raad heeft een beeldvormende sessie gehouden over de toekomst van de
Stadschouwburg Velsen. Momenteel voldoet deze niet aan de huidige vraag. Verenigingen
willen graag een vlakke vloer en het gebouw is aan renovatie toe. Verschillende scenario´s
zijn besproken. Daaruit kwam scenario C als beste keuze naar voren. De schouwburg wordt
gemoderniseerd tot een cultureel centrum. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en dat is
voor de Raad een moeilijk vraagstuk gelet op de huidige economische tijd.

Keuze maken voordat het te laat is

Het is voor de Stadsschouwburg Velsen en de verenigingen die gebruik maken van de
Stadsschouwburg van groot belang dat er een keuze wordt gemaakt. Zonder perspectief op
de toekomst betekent het einde van de schouwburg. Geen keuze maken is in dit geval ook
een keuze.

Het belang van kunst en cultuur

Velsen Lokaal vindt kunst, cultuur en cultuureducatie in de Gemeente Velsen van groot
belang. Vandaar dat wij de noodzaak zien om nu een keuze te maken voor een gezonde
toekomst van Stadsschouwburg. In de Cultuurvisie Velsen 2020 is bepaald, dat cultuur
laagdrempelig toegankelijk, levendig met constante vernieuwing en aansluit bij de behoefte
van inwoners. Door te kiezen voor scenario C doen we recht aan deze visie.

Wat is scenario C?

De Cultuurvisie Velsen 2020 en de gesprekken in de Raad geven aan dat er een toenemende
vraag is naar een vlakkevloertheater. De Stadsschouwburg is belangrijk voor de cultuur en
cultuureducatie. Om die reden zijn een aantal scenario’s onderzocht. Scenario B en scenario
C zijn daaruit voortgekomen als kansrijk. De wethouder geeft de voorkeur aan scenario C.
Dit scenario transformeert de Stadsschouwburg tot een cultureel hart van Velsen. Daar
kunnen de verenigingen gebruik maken van repetitieruimtes en de vlakke vloer voor de
optredens. In combinatie met de filmzaal en een theatercafé ziet hij een bruisende toekomst
van de Stadsschouwburg als cultureel centrum.
Echter, dit scenario betekent wel, dat het een zeer grote investering van de gemeente
vraagt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *