Algemene beschouwing begroting

Het is nieuw! Deze periode voelt als nieuw. Een nieuwe raadsperiode, een nieuw team waar ik ontzettend trots op ben, een nieuwe begroting en nieuwe kansen voor Velsen. Een nieuw gevoel ook wanneer de cijfers eens allemaal op zwart lijken te staan in de voorgestelde begroting. Daarmee bedoel ik te zeggen dat de financiële nood uit de gemeentelijke begroting is verdwenen. We hebben het nu over kansen. Over kanskaarten. 93 stuks wel te verstaan.

*kijkt u liever de video terug? Kijk dan onderaan dit bericht!*

We moeten deze kansen benutten naast de vaste kosten waar de gemeente mee te maken heeft. We kunnen onze inwoners iets meer geven dan de vorige periode. In het raadsprogramma hebben we daar de prioriteiten al voor aangegeven.

Ook voor ons verkiezingsprogramma ziet deze begroting er goed uit. Dat zien we o.a. terug in de versnelling van de woningbouw, in participatie, en ook in een sportief, groen, schoon en sociaal Velsen. 

Zien wij dan als kritische lokale partij dan niets ontbreken? geen risico’s? Absoluut! Wij zien die ook.

Er is veel aan het hand in Nederland, zo ook in Velsen. De grote hoeveelheden aan onzekerheden en crisissen beheersen het dagelijkse leven van onze inwoners. Niet alleen de minima hebben het zwaar maar ook de middenstand komt voor dezelfde uitdagingen te staan, maar dan met minder tegemoetkomingen vanuit het rijk. De gemeente helaas is niet in staat dit financiële gat te dichten.

Onze jongeren die geen huis kunnen krijgen ondanks dat ze al jaren op wachtlijsten staan. Gescheiden gezinnen die noodgedwongen samen blijven wonen. Daar moeten wij ons voor inzetten! Dit doen we door de woningbouw te versnellen. Snel locaties aanwijzen en bureaucratie voorkomen.

Maar…Wij kunnen niet alles zelf! Wij kunnen de energieprijzen niet verzachten, en zien ook nog problemen met oplopende energiekosten, zorgkosten en een flinke inflatie. Het zijn de hardwerkende Velsenaren die hier nu ook echt door in de problemen komen. Deze problemen zijn met onze begroting niet op te lossen. Dit is toch echt aan het rijk. Wij roepen onze collega’s van de landelijke partijen op om hierover in gesprek te gaan met de collega’s in de tweede kamer.

Maar voordat het een negatief verhaal lijkt te worden zou ik willen benadrukken dat er ook goede dingen gebeuren: Een woonwijk in Velserbroek. Het 1828 project voor de Velsense jongeren. Broeklanden, Waterloo, witte theater, grote- hout of koningsweg. Allemaal locaties waar ontwikkeld wordt of snel gaat worden.

De komende tijd gaan wij als raad prioriteiten stellen op de thema’s in het raadsprogramma. Wij zullen ons als Velsen Lokaal in blijven zetten voor een leefbare omgeving. In sommige wijken, zoals de Gildenbuurt, is daar extra aandacht voor nodig. Wij roepen het college dan ook op hier komend jaar een concreet plan voor te maken met de projectleider wonen die in de kanskaart stond.

In onze gemeente horen wijken te staan met krachtige, en minder krachtig sociale inwoners door elkaar heen. Met onder andere: sport, cultuur, goede bereikbaarheid en een schone lucht. Waar het kan moet dit in samenspraak gebeuren met onze inwoners. Wij zien hier kansen voor gekozen wijkplatforms en de motie die wij in 2021 samen hebben ingediend met LGV over Velsen Doet!

Wij roepen het college op om met de woningcorporaties in gesprek te gaan over de uitzonderlijke slechte leefomstandigheden. In sommige huurwoningen worden volwassenen en ook kinderen aantoonbaar ziek door grote hoeveelheden ziekmakende schimmels. Het is misschien niet direct onze verantwoordelijkheid, het gaat wel om onze inwoners!

Wij hebben nog overwogen om een amendement in te dienen op het vergroenen van daken in Velsen maar hebben besloten dit niet te doen omdat daar de financiële ruimte voor ontbreekt. Wel vragen we de wethouder om met Energiek Velsen in gesprek te gaan om een gezamenlijke inkoopactie te onderzoeken en indien nodig bij de perspectiefnota aan de raad voor te stellen.

Daarnaast doen we nog een oproep aan de inwoners. Wij staan hier namelijk dankzij u!

Wij vertegenwoordigen u. Voelt u zich niet geremd om contact met ons op te nemen. We zijn vrijwel allemaal bereikbaar via social media, telefonisch, via de mail en sommige ook via Whatsapp die u op onze social media accounts kunt vinden. We luisteren graag naar uw verhaal en laten het weten wat, en of, we iets voor u kunnen en willen betekenen.

Voorzitter, we gaan de goede kant op met Velsen! Laten we de schouders er onder zetten om samen verder te bouwen aan een nóg mooier Velsen

Voor de begroting of het terugkijken van de vergadering kunt u HIER klikken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *