Terugblik: Raadsvergadering 27 juni

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni jl. werden veel verschillende onderwerpen besproken.
Vooral tijdens de bespreking van de planontwikkeling Hofgeest en de 4 daarbij behorende moties, werd er veel gediscussieerd. 

Hofgeest

De plannen zijn met brede steun aangenomen. Drie van de moties ook. Het college heeft daaruit de oproep gekregen om te onderzoeken:
– Of er andere onsluitingsroutes mogelijk zijn,
– Of Smugglers mee kan verhuizen met VSV en
– Hoe extra kosten voor sociale huurwoningen door gasloos bouwen voorkomen kunnen worden.

De motie van D66V over starterswoningen haalde geen meerderheid. Velsen Lokaal stemde niet in met de motie, omdat dit het proces mogelijk belemmert en omdat je niet midden in het proces de spelregels kunt veranderen. Daarmee zou de gemeente een onbetrouwbare partner voor ontwikkelaars worden en dan moeten we niet willen.  

Leo  Kwant (LGV) verwees nog naar startersleningen als mogelijkheid om als de bouw eenmaal  gerealiseerd is, jongeren te helpen hun broodnodige woningen te laten bemachtigen!  Dit zou een idee kunnen zijn om de breed gedragen wens van de gehele raad om meer starterswoningen te realiseren, te kunnen aanpakken! Velsen Lokaal is altijd voorstander geweest van startersleningen voor alle type woningen en in heel Velsen.

Mobiliteitsagenda

De mobiliteitsagenda is al uitgebreid aan bod gekomen in de sessies en ook nu werden veel positieve geluiden gedeeld. Door een amendement is er nog een tekstuele aanpassing aangebracht, waardoor er nog extra aandacht is voor mensen die minder mobiel zijn.  

Regenbooggemeente Velsen

Bij de bespreking van de regenbooggemeente Velsen werd een amendement voorgesteld om in het LHBTI-beleid ook een jongerenambassadeur toe te voegen, de term sport uit te breiden met cultuur en de gegevens en kennis van Movisie te gebruiken bij het implementeren van het beleid. Dit is overgenomen, want dat voegt ook echt iets toe! 

Er viel gelukkig ook genoeg te lachen

Domestikator

De motie voor het verwijderen van de Domestikator kan niet onbenoemd blijven. De discussie liet vooral zien dat er zeer uiteenlopende opvattingen zijn over het kunstwerk. De meerderheid van de raadsleden meent dat kunst persoonlijk is en dat het niet aan de politiek is om kunst te censureren. Velsen Lokaal deelt dit standpunt.

Of het kunstwerk ook echt een man uitbeeldt die seks heeft met een dier, is namelijk maar de vraag. Legoblokken, iemand achter een flipperkast of rugbyspelers… Kunst is net wat je er in wil zien.