Tag Archief van: begroting

Kansenkaartenmarkt

22 september was de kansenkaartenmarkt. Op deze ‘markt’ mochten alle fracties onderwerpen
kiezen waar zij geld aan wilden besteden voor de begroting van 2023. Deze onderwerpen werden
later op de avond besproken in een raadsbrede sessie.

Lees meer

Bezuinigen – de pijn verdelen

Dankzij enkele incidentele tegenvallers is de Algemene Reserve van de gemeente Velsen bijna leeg. Meerjarig kijkt begroting tegen flinke tekorten aan en dat betekent dat de gemeente Velsen op zoek moet naar extra geld en wel zal moeten bezuinigen.

Lees meer

Sessie bijsturingsmaatregelen van de begroting

Omdat er een totale bezuinigingsopdracht van 5 miljoen euro op tafel ligt, heeft het college de raad voorgesteld om het sociaal domein hierin niet te ontzien. Zij stelt voor om de kosten voor jeugdzorg met 1,3 miljoen terug te brengen en die voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen uit de WMO met 1,1 miljoen euro.

Lees meer

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Lees meer

Begroting 2020: Wordt vervolgd

Op donderdag 7 november is in de raadsvergadering de begroting 2020 behandeld. De vergadering werd na 4u15 beëindigd, al waren we toen eigenlijk nog niet klaar.

Lees meer

Begroting 2020

Naar aanleiding van het verzoek van De Hofgeest heeft Velsen Lokaal onderstaande verklaring afgelegd over de begroting:

Lees meer

Algemene beschouwing Begroting 2019

Op 8 november 2018 werd in de gemeenteraad van Velsen de begroting voor 2019 behandeld. Alle fracties gaven via een algemene beschouwing een waardeoordeel over de begroting. De beschouwing van Velsen Lokaal is hier integraal te lezen:

Lees meer

Samenvatting Raadsvergadering 6 november 2014: Begroting 2015

Samenvatting van de raadsvergadering  van 6 november waarin de begroting voor 2015 als een hamerstuk wordt afgedaan. Zie ook het verslag en de visie van Velsen Lokaal op deze begroting. Lees meer