De Multifunctionele accommodatie (MFA) Velserbroek

De MFA Velserbroek werd besproken in de Raadsvergadering van 22 december 2022. De Bibliotheek in Velserbroek wordt binnenkort verbouwd. In de vorige raadsperiode heeft de raad besloten dat de Bibliotheek een multifunctionele accommodatie zal worden: De MFA!

In samenwerking met Stichting Welzijn en Stichting Buitengewoon wil Velsen deze plek als ontmoetingscentrum inrichten. Hier kunnen inwoners vragen stellen, een kopje koffie drinken of deelnemen aan activiteiten.

Ons standpunt

Velsen Lokaal is in grote lijnen enthousiast over deze plannen. Hiermee gaan we namelijk meer voldoen aan de gemeentelijke doelstellingen voor zorg en welzijn. Wij vinden de beoogde preventieve ondersteuning en laagdrempelige toegankelijk hierin wel cruciaal. De MFA moet wat ons betreft een plek worden waar iedereen terecht kan voor ondersteuning, gezelschap en dagbesteding. Een echte plek van ons allemaal.

Knelpunten

Er zijn ook knelpunten. Tijdens de sessie over de MFA zijn we geschrokken van het gebrek aan communicatie en participatie vanuit Stichting Welzijn Velsen richting de andere direct betrokkenen. Dit had echt beter gekund en gemoeten. Bij vernieuwing hoort verandering, maar de communicatie en participatie moet zorgvuldig worden uitgevoerd. 
Uit de ingestuurde brieven en via de insprekers van de Hofstede tijdens de sessie hebben we begrepen dat er nog echt veel schort aan het gelopen participatie traject. Het is daarom nu aan ons de taak om de zorgen serieus te nemen. Door alsnog ruimte en tijd te geven voor deze gesprekken, kunnen we toch nog uitkijken naar deze vernieuwing.

Amendement

We hebben samen met D66 Velsen middels het gezamenlijk opgestelde amendement geborgd dat er alsnog ruimte wordt geboden voor participatie met de direct betrokkenen. 
Ook wordt de sociaal-maatschappelijke impact van het verplaatsen van bepaalde activiteiten uitgezocht. Activiteiten die nu vanuit Stichting Welzijn worden verzorgd in de Hofstede, die naar de toekomstige MFA zouden moeten of kunnen gaan. De uitkomst daarvan zal de leidraad voor de vervolgstappen zijn. We zijn blij dat deze unaniem is aangenomen door de raad! Nadat het amendement unaniem werd aangenomen, konden we dus alsnog instemmen met het geamendeerd besluit.

2 antwoorden
 1. Esther Otter
  Esther Otter zegt:

  De Hofstede is een prachtig project van Velison Wonen geweest waarbij zelfstandig blijven wonen op oudere leeftijd samengebracht werd met een stukje zorg en maatschappelijke ondersteuning. Juist in deze tijd, waarin die vraag naar soortgelijke woonvormen alleen maar toeneemt, wordt door de gemeente Velsen ingegrepen op welzijn om kosten te besparen. Die zelfde gemeente vraagt om creatieve oplossingen in het samenbrengen van wonen en zorg. Hoe kun je dit uitleggen aan de inwoners? En juist aan die kwetsbare oudere inwoners, die juist voor een woning in de Hofstede gekozen hebben omdat die faciliteiten daar juist aanwezig zijn?
  Er zou juist meer moeten worden ingezet op welzijn en wonen.
  Wij pleiten als huurdersorganisaties voor verbetering van leefbaarheid in zwakke wijken, maar de leefbaarheid voor de bewoners van woonvormen als de Hofstede valt of staat voor een groot deel met de daar aangeboden faciliteiten.
  Het betreft bewoners die vaak niet meer zo mobiel zijn en weinig buiten komen. Die maar een zeer klein netwerk hebben. Die volledig als niet belangrijk opzij worden geschoven omdat de gemeente Velsen kosten wil besparen, en de stichting Welzijn het budget kennelijk niet rond kan krijgen aan deze kant van het kanaal.

  We zouden woonvormen als de Hofstede juist moeten omarmen en als voorbeeld moeten gebruiken.
  Als over de rug van deze bewoners de bibliotheek meer nut moet krijgen, dan is er iets mis met de sociaal maatschappelijke instelling van ons gemeentelijk bestuur. Misschien moet het eens wat minder over de cijfertjes gaan en wat meer over de mensen in onze gemeente.

  Beantwoorden
 2. J.P. Langeveld
  J.P. Langeveld zegt:

  Esther Otter zegt.

  Ik heb het verhaal van Esther gelezen. Het verbaasd mij dat een goed georganiseerde Hofstede gewoon genegeerd worden. Veel commotie wordt onnodig opgewekt door mensen die weinig betrokkenheid hebben of tonen. Ik als Velserbroeker kan er dan ook niet bij, dat waar in het verleden iets moois is opgebouwd zonder empathie afgebroken wordt. Zelf maak ik er nog geen gebruik van maar ik zie wel dat er veel bewoners gebruik van maken. Dat is mooi om te constateren. Teambuilding door ouderen zullen we maar zeggen. Denk meer met de betrokken mensen mee en kom met overleg tot oplossingen. Met vriendelijke groet, Peter Langeveld

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *