Eindelijk een burgerinitiatief!

Op donderdagavond 14 januari beleefden we tijdens de sessies iets nieuws. Voor het eerst sinds lange tijd is er een burgerinitiatief ingediend en dat werd deze avond door de gemeenteraad behandeld.

Indiener

De indiener van het initiatief opende de vergadering door toe te lichten waarom hij dit initiatief heeft ingediend. Frank Schuurman is begonnen met ‘Velsen op glasvezel’ (@vopglasvezel) met als doel breed draagvlak te verkrijgen in Velsen voor glasvezel. De huidige marktpartijen (zoals KPN en Ziggo) leveren internet via respectievelijk koper en coax. Zowel koper als coax kennen hun beperkingen waardoor zelden de beloofde bandbreedtes worden gehaald. Het uploaden is helemaal dramatisch aldus Schuurman.

Doelstellingen

snel internetDoor de Europese Commissie zijn doelstellingen bepaald als het gaat om de beschikbare bandbreedte voor huishoudens in 2020. Volgens Schuurman zijn deze doelstellingen echter al lang achterhaald. “De bandbreedte-behoefte verdubbelt jaarlijks, waardoor de huidige dragers (koper, coax) al zeer binnenkort niet meer voldoen.

Velsen op Glasvezel

Iedereen in Velsen wil wel snel internet, maar de vraag is in hoeverre mensen dan ook actief willen bijdragen om dit mogelijk te maken. Om heel Velsen te voorzien van glasvezel zijn forse investeringen nodig. De gemeente Velsen kan en mag hier niet aan bijdragen. Daarom wil Schuurman een coöperatie in het leven roepen, waarbij alle leden een investering doen van ca. 1000,- EUR en daarmee mede-eigenaar worden van het glasvezelnetwerk in Velsen. Daarmee delen ze ook in het rendement en wordt het mogelijk om supersnel internet te realiseren voor ca. 21,- EUR per maand.

Rol Gemeente Velsen

Toen Schuurman met dit plan bij Velsen Lokaal aanklopte, moedigden wij hem aan om hier een Glasvezel-15burgerinitiatief van te maken en dat bij de gemeente in te dienen. De gemeente kan dan faciliteren en waar mogelijk actief stimuleren.

Na de sessie bleek dat alle partijen in hoofdlijnen wel positief tegenover dit plan staan. Wel was het nog zoeken naar de rol van de gemeente… Gaat de gemeente investeren, zaken onderzoeken, actief lobbyen? Voor nu heeft de wethouder toegezegd dat hij jaarlijks het bandbreedteverbruik gaat meten (om te zien of de marktpartijen leveren war ze beloven) en evalueert hij het proces waar bij nieuwbouw al wel glasvezel is geleverd in Velsen. In het najaar krijgen we dan weer terugkoppeling van de wethouder door middel van een sessie of een collegebericht.

Niet stilzitten

In hoofdlijnen is Velsen Lokaal blij met de uitkomst van deze sessie, al had het wat ons betreft nog concreter gemogen. Elke vorm van initiatief vanuit de samenleving dat als doel heeft de samenleving te verbeteren moeten we niet alleen aanpakken, maar zelfs omarmen. Het bevestigt namelijk de kracht van de samenleving en dat wil Velsen Lokaal juist graag verder stimuleren.

Wij hebben Frank Schuurman ook opgeroepen om niet stil te zitten en op de gemeente te wachten, maar vooral door te gaan met het initiatief!

1 antwoord
  1. Marc
    Marc zegt:

    Het klinkt leuk maar op onze postcode willen ze geen Glasvesel aanleggen we zitten in een buitengebied ik zou er wel wat voor over hebben we hebben nu ongeveer 6 mbit

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *