Bestuurskrabbel: 2015 is geland, maar nu 2016!

Voor de Gemeente Velsen is 2015 een overzichtelijk jaar gebleken. Er zijn geen “ongelukken” gebeurd. Bestuurlijk is de zaak goed op orde en de grote dossiers mochten zich in een zachte landing verheugen.

Kloppend hart

Zo hebben zich in het sociale domein geen dramatische ontwikkelingen voorgedaan en is het ook met de eventuele huisvesting van de statushouders overzichtelijk gebleven.
Telstar is “gered” en ook de aanpassingen van de infrastructuur in de gemeente mogen tot de categorie fraai gerekend worden, neem bijvoorbeeld de IJmuiderstraatweg. Maar ook het kloppende hart, de Lange Nieuwstraat, kan zich op een fraai uiterlijk gaan verheugen.Het heeft nog even nodig, maar de reeds gestarte werkzaamheden en (bouw)plannen kunnen een ieder zeer hoopvol stemmen.
Een fraaie woonomgeving dat is waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Maar alleen een mooie weg naar dat huis of die straat is niet voldoende.

Sociaal Domein

Het komende jaar zal een veel grotere groep mensen in onze gemeente meer aandacht vragen. Maar ook in de wijken, waar deze mensen wonen, zullen meer specifieke aandachtspunten ontstaan.
In het sociale domein is de zachte landing uitgewerkt. Er zullen nieuwe afspraken en contracten komen met allerlei verschillende dienstverleners. We hebben elkaar allemaal plechtig beloofd dat als gevolg van de decentralisaties er niemand tussen de wal en het schip mag raken.

Dat is dus in 2015 gelukt, alles bleef goed op orde.
Maar om ook in 2016 een ieder de hulp of zorg te kunnen bieden die men nodig heeft, zal er nog nauwer samengewerkt moeten worden door alle partijen die werkzaam zijn binnen het sociale domein. Het bestuur van de gemeente dient de prioriteiten perfect in beeld houden en hier ook op te sturen.Inbreng en ondersteuning van professionals en vrijwilligers is hierbij van cruciaal belang.

Euro

Een Euro kan maar één keer uitgegeven worden, dus als er Euro’s uitgegeven worden, dat zijn er in 2016 weer heel veel, mogen deze maar op één plek terecht komen en dat is de juiste plek! Er mag niets meer gemorst worden of verloren gaan in bureaucratie of miscommunicatie. De wijken spelen hierin een belangrijke rol, breng mensen bij elkaar of zoek ze op en stel vast wat er gebeuren moet. Een goeie coördinatie moet vervolgens zorgen voor de juiste opvolging en rapportage.
Alleen door samen te werken kan er goed gestuurd en bestuurd worden. Dat is natuurlijk altijd zo en we zijn met elkaar ook van mening dat we goed samenwerken, maar in de politieke arena lopen de hazen wel eens anders. Omdat de komende jaren de zorg voor en het welzijn van de zwakkeren in onze samenleving volledig afhankelijk worden van de inzet van de sterkeren, moeten de neuzen van deze laatsten allemaal dezelfde kant op staan.

Samen

Ook in het nieuwe jaar zullen de verschillende partijen elkaar weer uitdagen in het debat. Laat de politieke strijd zich weer in volle glorie ontwikkelen, ook in 2016 weer dossiers genoeg.

Voor de zorg en het welzijn strijden we met z’n allen dezelfde strijd. Samen strijden we voor optimale zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft!

Hele fijne dagen toegewenst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *