Praat mee over wijziging verkeersstructuur in IJmuiden

De gemeente Velsen wil de verkeersstructuur in IJmuiden rondom het centrumgebied veranderen. Ook de wijkplatforms IJmuiden-Noord en -Zuid roepen er al jaren om. Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad in een sessie over de startnotitie die uiteindelijk moet leiden tot een andere verkeersstructuur en minder verkeer door de Lange Nieuwstraat. Iedereen heeft wel een mening over verkeer. Sterker nog: net als voetbal lijkt iedereen te denken verstand te hebben van verkeer. Maar verkeer is net als water. Het zoekt altijd de snelste, prettigste weg naar de eindbestemming. Velsen Lokaal vindt net als andere partijen en organisaties dat het verkeer in IJmuiden eerlijker over de wegen moet worden verdeeld. Dat de Lange Nieuwstraat wat rustiger en dus veiliger moet worden. Maar daarbij moeten we absoluut oog houden voor de leefbaarheid in de IJmuidense wijken. En hoe zorg je nou voor een goede wijziging? Door iedereen op tijd te betrekken bij de plannen en zo te komen tot een breed gedragen voorstel. Velsen Lokaal laat de concrete invulling van de veranderingen van verkeersstromen in eerste instantie dan ook graag over aan verkeersdeskundigen en aan de ervaringsdeskundigen in de wijk. Zodat de gemeenteraad straks een plan voorgeschoteld krijgt, dat breed gesteund wordt door inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

wijziging verkeersstructuur centrum ijmuiden

plangebied wijziging verkeersstructuur IJmuiden

  • Startnotitie met uitgangspunten voor veranderingen verkeersstructuur IJmuiden
  • Minder verkeer door Lange Nieuw
  • Verkeer eerlijk over wijken verdelen
  • Samen met inwoners en winkeliers werken aan nieuwe verkeersstructuur
  • Breed draagvlak creëren zodat gemeenteraad goed besluit kan nemen
  • Velsen Lokaal staat voor samenhangende plannen, leefbaarheid in de wijken en tussentijdse invloed van inwoners en ondernemers op besluiten

De grote lijnen: wat willen we bereiken?

Velsen Lokaal staat achter de wens om de Lange Nieuwstraat verkeersluwer te maken. Daardoor wordt deze winkelstraat veiliger en hebben de mensen die er wonen straks minder overlast van geluid en luchtvervuiling. De verkeerslichten die op de kruising van de Lange Nieuw met de Zeeweg geplaatst worden, zullen daarbij helpen. Dat verkeer moet ergens heen. Wat Velsen Lokaal betreft, moeten we voorkomen dat er veel meer verkeer door de 30-km gebieden in IJmuiden-Noord en -Zuid gaat. Vooral de zuidelijke route over de Heerenduinweg is sinds de komst van een nieuwe inprikker aantrekkelijker geworden. Ook de opgeknapte IJmuiderstraatweg is een prima alternatief voor de Lange Nieuw geworden. Dan is er nog de discussie over knips, afsluitingen en doortrekken van o.a. de Oosterduinweg en de aansluiting van het van Poptaplantsoen op de IJmuiderstraatweg. Iedereen heeft daar wel een mening over. Voor Velsen Lokaal zijn die doorsteek en overigens alle ideeën nog lang geen gelopen zaak. Ons raadslid Bram Diepstraten heeft in de sessie benadrukt dat het betrekken van inwoners, winkeliers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden en het samenwerken aan concrete voorstellen voor Velsen Lokaal een voorwaarde is. EN: er moeten voorstellen komen die zijn gebaseerd op recent en goed verkeerskundig onderzoek. Op basis van modellen kunnen verkeersstromen voorspeld worden. Dat is uiteraard voor Velsen Lokaal ook een voorwaarde.

Leefbaarheid, samenhang en samen met inwoners oplossingen bedenken

Aan de voorwaarden van Velsen Lokaal voor de uitvoering van dit project lijkt voldaan te worden. Dan gaat het ons om de samenhang van plannen, aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en om het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners en winkeliers. Door inwoners, winkeliers, wijkplatforms, woningcorporaties en de gemeente samen aan concrete voorstellen te laten werken, zullen goede oplossingen bedacht worden. Oplossingen die  de wijken leefbaar houdt en het verkeer eerlijk over de wijken verdeelt. Velsen Lokaal legde extra nadruk op die betrokkenheid van belanghebbenden en op goede communicatie omdat het daar in het verleden wel eens aan schortte. We hebben de wethouder de suggestie meegegeven om gebruik te maken van moderne digitale communicatiemiddelen en online en schriftelijke enquêtes.

Hoe verder?

De gemeente gaat nu contact zoeken met zo veel mogelijk belanghebbenden en nader onderzoek doen naar verkeersstromen. De basis voor die bespreking is de startnotitie.startdocument Samen met die belanghebbenden worden voorstellen bedacht. Op basis daarvan en wordt een samenhangend voorstel bedacht dat dan door het college van B&W wordt vastgesteld. Daarna gaat het voorstel dan nog de formele inspraak in, waarbij mensen nog de gelegenheid hebben om opmerkingen te maken. Velsen Lokaal gaat er echter vanuit dat er dan al een voorstel ligt dat op brede steun in de wijken kan rekenen. De gemeente hoopt dat dat voorstel er voor de zomer ligt. Velsen Lokaal ziet liever dat de gemeente vooral goed de tijd neemt om een breed gesteund voorstel samen met u te bedenken. En als dat betekent dat het voorstel pas na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, vinden wij dat geen probleem!

Mocht u mee willen praten, meldt u dan bij de gemeente Velsen. Uiteraard horen wij ook graag uw mening en ideeën. U kunt daarvoor contact opnemen met ons raadslid Bram Diepstraten. Of u kunt een melding achterlaten op ons meldpunt.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *