Tag Archief van: Samenspel

Sessie Samenspel en participatie

De Raad is door drie gedreven ambtenaren bijgepraat over dit onderwerp. Al sinds 2018 is de
gemeente Velsen bezig met het programma Democratische Verrijking, één van onze
speerpunten. Er is al heel veel bereikt sinds het begin.

Lees meer

Dorpsdialoog Driehuis

Namens Velsen Lokaal was ik vanavond aanwezig bij alle twee de online sessies van de Dorpsdialoog Driehuis. Bij beide sessies waren Driehuizenaren, ambtenaren van de gemeente Velsen en een aantal raadsleden aanwezig.

Lees meer

Regiegroep raadsakkoord

De regiegroep raadsakkoord is op maandagavond 18 mei weer bij elkaar geweest. Met portefeuillehouders Diepstraten (visie op Velsen) en Dinjens (Omgevingswet) werd het proces van de samenspel thema’s besproken.

Voor de Omgevingswet zijn de wijze waarop de trainingsbijeenkomst in april en de sessie in juni over de Omgevingswet worden ingevuld belangrijk. De keuzes en de gevolgen daarvan worden met behulp van een aantal concrete cases zo goed mogelijk voor de raad inzichtelijk gemaakt. Dit wordt nu door de portefeuillehouder meegenomen in de nadere uitwerking voor de sessie.

Wat betreft de visie op Velsen volgen we nog steeds de lijn dat de omgevingsvisie en de visie op Velsen in elkaars verlengde liggen.  De fysieke bijeenkomsten als de dorpsdialoog Driehuis  zijn cruciaal voor het samenspel hierbij. De regiegroep wil de raad  op korte termijn goed informeren over de stand van zaken. De voortgang van het programma Samenspel zal na de zomer in een sessie in de raad komen.

Begroting 2020: Wordt vervolgd

Op donderdag 7 november is in de raadsvergadering de begroting 2020 behandeld. De vergadering werd na 4u15 be√ęindigd, al waren we toen eigenlijk nog niet klaar.

Lees meer