Invoering recycletarief nog niet optimaal

Op 13 april sprak de Raad over de ervaringen en resultaten tot nu toe. In september van dit jaar kan de invoering van het recycletarief nog bijgestuurd worden.
De belangrijkste vraag is: wanneer is het recycletarief een succes?

Hoe werkt het recycletarief?
Elk jaar betaal je voor het ophalen en verwerken van afval. Door afval te scheiden kunnen waardevolle grondstoffen weer gebruikt worden en is er minder restafval. Recycletarief bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag wordt berekend over aantal keren dat de grijze bak of de ondergrondse container voor restafval wordt gebruikt.
Dit jaar wordt gekeken hoe vaakieder huishouden restafval aanbiedt. Vanaf 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee bedragen: vast bedrag en een variabel bedrag.

Wat gaat er nog niet goed?
Op 1 januari startte Velsen de invoering van het recycletarief. Gebleken is dat de invoering nog niet goed gaat. Informatie aan de inwoners en uitleg van afvalcoaches blijken niet voldoende te zijn. Zo meldden twee wijkplatforms de problemen rond communicatie, zwerfafval en over hoe vaak de plastic en papiercontainers worden geleegd. Deze problemen bevestigt het beeld dat Velsen Lokaal al vaker heeft gehoord. Om die reden heeft Velsen Lokaal aan het College gevraagd om de communicatie te verbeteren. Om de invoering goed te laten verlopen is dan ook bijsturing noodzakelijk.

Standpunt Velsen Lokaal:
Velsen Lokaal heeft altijd gepleit dat de kosten van de afvalheffing niet mag stijgen. Vooral nu niet, omdat een groot deel van onze inwoners beter is gaan scheiden. En dat moet beloond worden!
Het recycletarief is wat Velsen Lokaal betreft pas succesvol als de afvalheffing niet gaat stijgen. Natuurlijk zijn er allerlei factoren waar we geen invloed op hebben, maar dan moet dat inzichtelijk worden gemaakt.
Daarom heeft Velsen Lokaal gepleit om de kosten als kritische succesfactor mee te nemen bij de beoordeling van het recycletarief, als mede de kwaliteit van de dienstverlening.
Velsen Lokaal is altijd kritisch geweest op het invoeren van het recycletarief. We zijn pas tevreden als onze burgers ook tevreden zijn en dat is nog steeds niet het geval.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *