Velsen wordt Duinstad

Het amendement van Velsen Lokaal over Velsen wordt Duinstad is door de hele Gemeenteraad van Velsen aangenomen. Daar zijn wij trots op en heel erg blij mee.

Dit amendement geeft Velsen een boost richting haar klimaatbestendige doelen. Het was bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar als een van de kanskaarten opgenomen. Daarin wordt gevraagd om een verkennende studie naar de kansen voor Velsen in het duin en waterbeheer. Hoe kunnen we het regen- en oppervlaktewater beter te benutten via het bestaande stelsel van duinrellen en bijbehorende watergangen?

Waar staan we voor?
De wateropgave is urgenter dan ooit. Het gaat niet meer om ‘waterveiligheid’ alleen. We moeten zorgen voor een klimaatbestendig Velsen waarin onze gemeente bestand is tegen extremere weersomstandigheden.

Waterregulatie gaat waterstress tegen. Dat betekent, dat er niet alleen aandacht en ruimte gegeven wordt aan groen, maar ook aan blauw, ofwel water.  

Met de piekbuien van nu, en de periodes van droogte daar tussendoor, vraagt deze tijd misschien wel om andere oplossingen dan we in Nederland tot nu toe gewend zijn.

Maatregelen om voldoende water beschikbaar te houden en die moeten passen in de ruimte. Maatregelen die ook moeten aansluiten op de ándere urgente opgaven die we hier kennen. De energietransitie, de verduurzaming van de industrie, de woningbouwopgave. En waar de haven in transitie is en de landschappelijke waarden versterkt moeten worden.

Waarom dit amendement van Velsen Lokaal?

Velsen Lokaal vindt dat deze grote opgave een te kleine plek in de politiek gekregen en heeft daarom met het amendement meer aandacht aan dit vraagstuk gegeven. Er is nu incidenteel een bedrag van €15.000 vrijgemaakt voor deze verkennende studie. In het Noordzeekanaalgebied komt er veel op ons af. De watersector en de ruimtelijke ordenaars zullen samen moeten optrekken. Dat gaan we dus doen, met de integrale aanpak uit deze studie als richtlijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *