Sturende informatie over referendum associatieverdrag EU – Oekraïne bij Velsense stempassen

Deze week vallen bij Velsense kiezers stempassen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op de mat. Daarmee mag u op 6 april naar de stembus om een oordeel over dit verdrag te vellen. Velsen Lokaal is op zijn zachts gezegd onaangenaam verrast door de flyer die bij de stempas is gevoegd. We vinden de informatie sturend en niet objectief. Een overheidsinstelling als de gemeente Velsen moet volstrekt neutraal zijn in een democratisch proces. Dit lijkt op campagnevoeren voor de landelijke politieke partijen die dit associatieverdrag steunen.

Flyer associatieverdrag OekraïneFlyer associatieverdrag Oekraïne-2
Sturend en niet objectief over het associatieverdrag EU-Oekraïne

In de flyer en op de gemeentelijke website wordt over het associatieverdrag het volgende geschreven. ‘In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.’ In het verdrag zijn echter ook afspraken over militaire samenwerking opgenomen. Deze informatie wordt niet genoemd. Velsen Lokaal vindt dat niet objectief. Dat vinden niet alleen wijzelf, maar we hebben al verschillende mailtjes van Velsenaren gehad, die klagen over de inhoud van de flyer. Wij hadden liever een neutraal briefje zonder inhoudelijke informatie gezien. En als er dan toch inhoudelijk op het associatieverdrag ingegaan moet worden, speel dan volledig open kaart en benoem alle argumenten van de voor- en tegenstanders, verwijs naar websites en informatie waarin voor- en tegenstanders hun argumenten uitleggen. Nu zijn er slechts enkele dingen uitgepikt en is alleen verwezen naar de Referendumcommissie. Zo lijkt de gemeente de politieke belangen van de voorstanders van het associatieverdrag te dienen. Onaanvaardbaar. Juist de gemeentelijke overheid hoort een volstrekt neutrale houding aan te nemen in dit democratische proces.

Tekst moet gewijzigd of aangevuld worden

Deze flyer is voor ons genoeg reden om B&W van Velsen om opheldering te vragen. In de raadsvragen die we vandaag hebben gesteld vragen wij B&W om de tekst van de flyer en van de tekst op de website te wijzigen en/of aan te vullen. Wij willen ook weten hoe de tekst tot stand is gekomen. Wij vinden dat de Velsense kiezers zelf zonder druk vanuit de gemeente hun keuze moeten kunnen bepalen. Uit een rondgang langs andere gemeenten blijkt dat gemeenten verschillend omgaan met informatie over het referendum. De ene gemeente heeft alleen een kort briefje bij de stempassen gedaan. Andere hebben gelikte flyers gemaakt. Toch lijkt de meerderheid van gemeentebesturen de voordelen van het associatieverdrag te willen benadrukken en voor de argumenten van de tegenstanders geen ruimte te bieden. Frappant detail is dat een klein deel van de tekst afkomstig lijkt van de website europa-nu.nl. Als je de pagina met die tekst bekijkt, bevat deze veel en veel meer informatie over het referendum en de argumenten van voor- en tegenstanders. Gemeenten hebben verzuimd om de volledige informatie uit deze pagina in hun flyers op te nemen. Er is niet eens een link naar deze webpagina geplaatst. Gelukkig hebben meerdere gemeenteraadsleden in Nederland vragen aan hun colleges gestuurd en gevraagd om teksten te wijzigen of te rectificeren. We hopen dat nog veel gemeenteraadsleden zullen volgen.

Meer informatie over associatieverdrag en voor- en tegenstanders

Hoewel wij grote vraagtekens stellen bij dit associatieverdrag en de bijdrage aan de IJmondse economie en veiligheid, willen wij u niet in een richting sturen. Wij helpen u wel graag bij het nemen van een juiste beslissing en roepen u op vooral te gaan stemmen. Niet stemmen in een democratie is de slechtste keuze.

Neutraal

Europa-Nu.nl zegt een neutrale positie in te nemen ten opzichte van Europa: ‘Deze site wil de burger in staat stellen zelf een oordeel te vormen over hoe de Europese Unie invloed heeft op ons leven, en hoe wij meebeslissen in Europa. De redactie is onafhankelijk van de Europese Unie en haar instellingen.’ Op de website van de Referendumcommissie vindt u meer informatie over het referendum zelf.

Tegenstanders

Geenpeil is initiatiefnemer van het referendum en voert de campagne van de tegenstanders aan. Behalve Geenpeil, het Burgercomité EU, het Forum voor Democratie en weblog Geenstijl gaat het in de Tweede Kamer om de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren.

Voorstanders

In de Tweede Kamer zijn dit VVD (geen specifieke informatie over associatieverdrag), PvdA, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP. In het maatschappelijke debat roert zich tot nu toe vooral ‘Stem Voor Nederland’. Dit is een initiatief van Joshua Livestro, oud-adviseur van voormalig VVD-leider Frits Bolkestein en de Amerikaanse Republikein Sarah Palin.

Pers

We bevelen de volgende informatie vanuit het oogpunt van enkele media aan: Follow The Money en een uitgebreid artikel van NRC.

Onze vragen aan B&W Velsen

1. Is het college betrokken geweest bij de berichtgeving over het referendum, bij de flyers die bij de stempassen zijn gevoegd en bij de tekst op de website? Zo ja, hoe? Wat is de rol van de burgemeester geweest in dit proces?

2. Is de desbetreffende tekst van deze flyer aangereikt door een andere organisatie, bijvoorbeeld door de Rijksoverheid? Zo ja, door wie en waarom heeft de gemeente deze tekst dan 1-op-1 overgenomen?

3. Bent u het met Velsen Lokaal eens dat de berichtgeving door de gemeentelijke overheid over het referendum en het associatieverdrag neutraal moet zijn?

4. Kunt u de raad uitleggen waarom u in de flyer wel aandacht hebt geschonken aan de doelen en voordelen van het associatieverdrag en niet aan de reden waarom het referendum is aangevraagd en niet aan standpunten van de tegenstanders?

5. Deelt u de mening dat het verstandiger was geweest om de flyer en tekst op de website anders op te stellen?

6. Is het college bereid de berichtgeving op de website en de tekst in de flyer te wijzigen en/of aan te vullen (zodat iedereen goed geïnformeerd is over de standpunten en argumenten van voor- en tegenstanders) en dat via de geëigende media, website en social media kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Doordat het referendum al op 6 april aanstaande plaats vindt, verzoeken wij het college deze vragen met de grootst mogelijke spoed te beantwoorden.

7 antwoorden
 1. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  Ik ben groot voorstander van zinvolle referenda waarbinnen de burger ook daadwerkelijk ervaart wat de uitkomst voor haar of hem betekent. Daarom acht ik dit referendum als niet zinvol. Het is een uitdagend spel geweest van geenstijl.nl. Juist in de gevoeligheid rondom de MH17 heeft deze organisatie het uitgekiende moment gekozen om een bepaalde ‘stemming’ te ontwikkelen, waarmee voldoende handtekeningen konden worden gescoord, puur om de overheid eens uit te dagen een referendum te moeten houden. Dat dat aantal dus werd gehaald, is puur gebaseerd op emotie. De inhoudelijke kant van een mogelijk verdrag zou normaal gesproken (dus zonder de gevoeligheid rondom de MH17) gewoon aan de burger voorbij zijn gegaan. Het betreft immers een normale zakelijk/commerciële overeenkomst om verdere economische samenwerking te stimuleren.

  Ik acht het derhalve niet zinvol om op gemeentelijk niveau dit spel van geenstijl.nl verder inhoudelijk te behandelen. De landelijke overheid heeft ingestemd met het spel van geenstijl.nl, maar zal zich niets aantrekken van de uitslag. Het uiteindelijke resultaat is dat u en ik betalen voor deze misplaatste grap, terwijl een goed onderbouwd oordeel gemiddeld niet of nauwelijks is te geven. Daarbij speelt een eventueel sturend schrijven geen enkele rol. De ‘voors’ en ’tegens’ worden vooral in grote hoeveelheden gecommuniceerd, echter aan beide kanten zonder noemenswaardige inhoudelijke kwaliteit.

  Beantwoorden
 2. Peter Luit
  Peter Luit zegt:

  Maar als zou blijken dat de gemeente Velsen zelf ‘sturend’ is geweest in de inhoud van de bijgevoegde flyer, dan is er zeker wat uit te leggen. Op een Facebook discussie lijkt dit al als feit te zijn bestempeld. Ik vraag me af of dat werkelijk zo is. In die zin ben ik dan toch wel weer geïnteresseerd in de antwoorden op de gestelde vragen.

  Beantwoorden
 3. P. Honing
  P. Honing zegt:

  Onbegrijpelijk, dat er mensen zijn die hun keus laten bepalen door een “flyer”. Als men werkelijk is geïnteresseerd en informatie zoekt voor het grote persoonlijke dilemma gaat men toch niet af op die van een A-viertje?

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   Helaas neemt niet iedereen de moeite om zich in deze toch vrij complexe materie te verdiepen. En als er dan toch een flyer mee wordt geleverd, dan mag je verwachten dat dit objectieve informatie met voors en tegens weergeeft.

   Beantwoorden
 4. Pierre
  Pierre zegt:

  Is het dan niet goed voor Velsen als de Russen alvast in Oekraine worden tegengehouden? Ook goed voor de IJmondse economie misschien.

  Beantwoorden
  • Nathanael Korf
   Nathanael Korf zegt:

   We geven daarom ook bewust geen mening/ stemadvies of waardeoordeel over het referendum, maar vragen alleen om een objectief begeleidend schrijven, zodat iedere burger in Velsen o.b.v. voors en tegens een eigen standpunt kan bepalen.

   Beantwoorden
 5. Rob Seegers
  Rob Seegers zegt:

  Prima standpunt Nathanael! De handel met Oekraïne loopt nu ook al zeer goed. Nee het gaat juist om “afspraken over militaire samenwerking”. Dit ligt zeer gevoelig en wordt daarom in alle berichtgeving verzwegen. Dit is derhalve geen objectieve voorlichting.
  Leon de Winter had enige tijd geleden ook al een zeer helder artikel over deze kwestie.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *