Velsen Lokaal wil dat er vaart komt in de woningbouw!

Met het regionale Woonakkoord wordt regionaal samengewerkt om de woningbouw te versnellen.

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond hebben voor 2021 – 2025 een woonakkoord gesloten. Binnen onze regio is er grote vraag naar verschillende soorten woningen. De doelstellingen voor de komende jaren zijn uitbreiding van de woningvoorraad met 13.150 woningen in de periode 2019-2030. Dat betekent een uitbreiding van tenminste 1.200 woningen per jaar. Dit is een flinke opgave.

Velsen Lokaal heeft zorgen over de haalbaarheid van de doelstellingen voor woningbouw

Op 18 maart is de regionale Loonakkoord in een sessie besproken. Voorafgaand aan de sessie heeft Velsen Lokaal een aantal vragen gesteld omdat er zorgen zijn over de haalbaarheid van 1200 woningen per jaar. De druk op de woningmarkt neemt als maar toe waardoor sommige groepen nog langer op een sociale woning moeten wachten. Bovendien lopen door de schaarste de prijzen van betaalbare koopwoningen op. Hierdoor kunnen met name starters moeilijk een woning kopen. De regionale samenwerking is goed want Velsen kan het probleem niet zelf oplossen.

De zorgen liggen met name in de verschillende crisissen die momenteel spelen. Dit zijn de stikstofcrisis en de coronacrisis. Hierdoor dreigt een vertraging in de bouw te ontstaan wegens leveringsproblemen. Anderzijds is er meer ambtelijke inzet nodig om de procedures te doorlopen en de aanvragen te behandelen. Dit vraagt ook meer flexibiliteit van de ambtelijke organisatie. Velsen Lokaal vindt dat we als gemeente alles in het werk moeten stellen om onze bijdrage te leveren aan de regionale doelstellingen zodat de woningmarkt niet nog meer onder druk komt te staan. Hoe groot de benodigde ambtelijke capaciteit is om de woningbouw te versnellen wordt uitgezocht. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van elkaars expertise.

Betaalbare en duurzame woningen en goede doorstroming zijn noodzakelijk

De betaalbaarheid is van groot belang want de betaalbaarheid komt ook steeds meer onder druk te staan. Door verschillende woningen te bouwen die past bij de inkomens, levensfase en woonwensen van mensen kan de doorstroming op gang worden gebracht. Nu blijven sommige mensen langer in hun woning wonen omdat er geen of weinig woningen zijn die bij hun past. Duurzaamheid heeft een prominentere rol in het woonakkoord gekregen. Komende jaren hebben we de opdracht om woningen te verduurzamen.

Het College komt met een jaarlijkse voortgangsrapportage om inzicht te geven in de voortgang van de woningbouw

Velsen Lokaal zal de voortgang van het woonakkoord nauwlettend in de gaten en om die reden hebben wij en andere partijen gepleit voor een jaarlijkse voortgangsrapportage. Het college heeft toegezegd om jaarlijks met een voortgangsrapportage te komen over de stand van zaken.

Regionale samenwerking voor een toekomstbestendige woonregio Zuid-Kennemerland/IJmond

Klik hier om inzicht te krijgen in de Plancapaciteit

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *