Eerste contouren Transitievisie Warmte bekend!

Als onderdeel van het Klimaatakkoord moeten alle gemeenten in Nederland plannen maken om de CO2 reductie in 2030 met 55% en in 2050 met 95% te verminderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aardgasvrij maken van de huizen.

Op 18 maart is een informatieve sessie gehouden over de denkrichtingen van de warmtetransitie vorm krijgt. De raad is geïnformeerd, maar omdat nog niet alles duidelijk is komt er een vervolgsessie.

Velsen Lokaal over aardgasvrij

Om alle huizen aardgasvrij te maken hebben we een lange weg te gaan. Hiervoor is veel inzet nodig. Velsen Lokaal is van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Het gaat immers om hun wijk, een wijk waarin ze wonen. Daarbij moeten ze vanaf het begin mee kunnen denken hoe dit gestalte gaat krijgen. Het is een complex proces waarbij zij natuurlijk ondersteuning vanuit de gemeente krijgen.

Elke wijk in Velsen is weer anders, om die reden dienen er plannen opgesteld te worden op wijkniveau. De participatie van onze inwoners dient goed geborgd te zijn zodat er eigenaarschap ontstaat.  Op deze manier zullen onze inwoners de uitwerkingen van de plannen kunnen omarmen.

Als we naar de technische mogelijkheden en naar de situatie van de verschillende wijken kijken hebben we drie hoofdmogelijkheden om de woningen aardgasvrij te maken.

  • All-electric
  • Warmtenet
  • Hernieuwbaar gas

Welke techniek er in welke wijk wordt toegepast, is afhankelijk bouwjaar en type gebouwen, de huidige isolatie situatie, de individuele kosten, andere gebouwen in de omgeving, aanbod van bronnen en de keuze van inwoners en pandeigenaren.

De financiering van dit project dient transparant en betaalbaar te zijn voor onze inwoners. Het moet niet zo zijn dat onze inwoners met hoge kosten worden opgezadeld. Uitgangspunt voor Velsen Lokaal is de betaalbaarheid van de kosten voor verduurzaming.

Nieuwsgiering naar het Klimaatakkoord? klik op Klimaatakkoord

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *