Veel vragen over het recycletarief

In oktober 2020 is een informatieve sessie gehouden over het recycletarief. Toen waren er veel vragen over het recycletarief. Naar aanleiding daarvan is een knelpuntennotie opgesteld met mogelijke oplossingsrichtingen.

Deze knelpuntennotitie is op 25 maart in een sessie besproken. Velsen Lokaal heeft voorafgaand aan de sessie een 6 tal vragen gesteld over een aantal specifieke zaken. Na beantwoording van deze vragen zijn voor Velsen Lokaal nog niet alle zaken duidelijker geworden. Tijdens de sessie heeft Velsen Lokaal nog eens aandacht gevraagd voor een aantal zaken voordat we een besluit kunnen nemen over het wel of niet invoeren van het recycletarief.

Kosten omlaag door minder restafval

Velsen Lokaal is op zich een voorstander van het beter scheiden van afval. Als we onze gemeente vergelijken met vergelijkbare gemeenten dan hebben we veel meer restafval dan vergelijkbare gemeenten. Hierdoor is onze afvalstoffenheffing ook hoger. Restafval is namelijk het duurste om te verwerken, dus hoe minder restafval, hoe minder onze inwoners hoeven te betalen. Door beter te scheiden zullen de kosten van afval omlaag kunnen gaan.

Participatie en draagvlak

Afval gaat al onze inwoners aan en om die reden willen wij de mening van onze inwoners weten. Bovendien moet er draagvlak zijn voor het invoeren van een recycletarief. Dit is nog onvoldoende gebeurd om die reden hebben wij het college gevraagd dit alsnog te doen.

Verschillende problemen door de invoering van het recycletarief

Als we het recycletarief invoeren kunnen ook een aantal problemen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld meer zwerfafval, meer bij plaatsingen, meer dumping van afval en wellicht brengen mensen meer afval naar het afvalbergstation. Aan al deze zaken zijn extra kosten verbonden. De kosten hiervan zullen betaald moeten worden en dit zal een verhogend effect hebben op de tarieven. De kosten hiervan dienen inzichtelijk gemaakt te worden. Bovendien is het nog onduidelijk welke kosten structureel en welke incidenteel zijn.

Financiële onderbouwing is onvoldoende

Aan de invoering van het recycletarief zijn verschillende incidentele en structurele kosten verbonden. Momenteel kunnen inwoners in hoogbouw niet scheiden. Om deze inwoners die mogelijkheid te geven zijn investeringen nodig. Ook zullen kosten gemaakt moeten worden om dumpingen, bij plaatsingen en zwerfafval aan te pakken. Velsen Lokaal wil een totaal financieel beeld van de kosten alvorens het een besluit over het wel of niet overgaan tot invoering van het recycletarief.

Maatwerk in recycletarief voor bijzondere groepen

Velsen Lokaal vindt dat groepen met medische indicatie bij de invoering van het recycletarief gecompenseerd moeten zijn. Naast deze groep zouden wat Velsen Lokaal betreft ook minima, gezinnen met kinderen in luierleeftijd een compensatie krijgen. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Dit is ook nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

Verdere verloop besluitvorming

Zoals eerdere aangegeven zijn er bij Velsen Lokaal nog te veel vragen om een goede besluitvorming te nemen. Wij willen een goed besluit nemen waar onze burgers achter staan en die  op draagvlak van onze inwoners kan rekenen. Verder zijn we nog niet overtuigd over de kosten en baten van het invoeren van het recycletarief. In mei worden de punten uit de sessie van 25 maart uitgewerkt zodat we een go of no go kunnen geven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *