MRA Verstedelijkingsstrategie

Op 7 april werd via zoom een bijeenkomst gehouden over de verstedelijkingsstrategie van het Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierbij waren namens Velsen Lokaal Kitty Wolfs en Süleyman Çelik aanwezig.

Tijdens de bijeenkomt werden de raden van de IJmond geïnformeerd over hoe we verstedelijking in de MRA tot 2050 invulling gaan geven.

Deze onderwerpen die aan bof kwamen waren: economie, landschap, duurzame ontwikkelingen en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

Om voor al deze vraagstukken oplossingen te vinden moeten we rekening houden met een groot aantal zaken zoals water, ecologie, energie en bereikbaarheid.

Tijdens de bijeenkomst hebben raadsleden uit Velsen, Heemskerk en Beverwijk verschillende punten ingebracht. Voorafgaand aan de discussie werd een presentatie gegeven over het ambtelijke stuk.

Belangrijkste discussiepunten waren de woningbouwopgave en de bereikbaarheid van de IJmond. In het stuk was er erg weinig aandacht voor de bereikbaarheid van de IJmond met het OV en met de auto. Door de woningbouw zal de druk op de bereikbaarheid nog meer toenemen. In en om Amsterdam worden tot 2050 veel nieuwbouwwoningen gebouwd. Hierdoor zullen ook de verkeersbewegingen toenemen. Ook in de IJmond zelf worden veel woningen gebouwd. Namens Velsen Lokaal hebben we hier aandacht voor gevraagd. Voor de verdere uitwerkingen wordt dit punt meegenomen. Een tweede belangrijk punt is de woningbouw. Uit de presentatie blijkt dat de grootste gedeelte van de woningbouw buiten de IJmond gaat plaats vinden. Hierdoor zal de druk op de woningmarkt in de IJmond nog meer toenemen. Wij vinden dat er meer woningen in de IJmond moeten komen om de druk te verminderen. Ook dit punt wordt meegenomen voor de verdere uitwerking van het document.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *